T.v. Hans Herlofsen, prosjektleder i Statnett og Tarjei Hammertrø Johnsen, prosjektleder i Veidekke. Foto: Malin S. Strandberg.Foto: Malin S. Strandberg.Frem mot jul vil det jobbes med å gjøre klar fjellhallen der ny transformatorstasjon skal plasseres, og frem mot sommeren ferdigstilles arbeidene med sjakt på Sogn transformatorstasjon. Foto: Malin S. Strandberg.Borerigg i arbeid i tunnelen. Foto: Veidekke.Onsdag 16. oktober ble siste salve skutt, og etter sprengning ble steinrøysa, tradisjonen tro døpt med konjakk. Foto: Statnett.Det har vært mange hensyn å ta under tunnelarbeidet. Foto: Malin S. Strandberg.Foto: Statnett.Etter gjennomslaget kan Statnett på sine nettsider informere om at det aller meste nå er unnagjort. Det vil likevel fortsatt være arbeider som skal gjøres i tunnelen, og det kan fortsatt bli noe sprengningsarbeid. Foto: Malin S. Strandberg.

Bli med Statnett og Veidekke under Oslo

Veidekke fikk nylig gjennomslag i Statnetts kabeltunnel mellom Sogn og Smestad. Tunnelarbeidet har blitt gjennomført fossilfritt.  

Siden desember 2017 har Statnett bygget tunnel mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner, 30-60 meter under bena på Oslos beboere. Den cirka 4,5 kilometer lange tunnelen skal huse nye høyspentkabler, som skal erstatte de gamle kablene, som lå i grøft. Tunnelen har blitt drevet med konvensjonelt sprengningsarbeid, og onsdag 16. oktober gikk den siste salven.

– Det er blitt gjennomført 1.122 sprengninger langs traseen, og det er fraktet ut 665 000 tonn med stein. Det er en stor glede å nå være ferdig med sprengningsarbeidet, sa Statnetts prosjektleder Hans Herlofsen i en pressemelding om gjennomslaget i oktober.

Viktige hensyn
Herlofsen sier at bakgrunnen for prosjektet er at Statnett vil sikre trygg strømforsyning, og forberede seg på høyere forbruk av strøm med en oslobefolkning i stor vekst.

Herlofsen forteller videre at det er utfordrende å bygge tunnel, og at det er mange hensyn å ta.

– Jeg tror nøkkelordet har vært kommunikasjon. Det vil si at vi har forberedt beboere på; nå nærmer vi oss området hvor du bor, sier han til Byggeindustrien.

Statnett har blant annet opprettet en ordning hvor berørte beboere kunne motta SMS-varsel før en salve gikk av i deres nærområde. De har dessuten sendt ut informasjonsskriv, og ved hjelp av en egen nettside har naboer holdt seg orientert om hvor arbeidet har pågått til enhver tid.

Fossilfritt arbeid
Dette er, så vidt Statnett vet, verdens første fossilfrie tunnelarbeid, noe som betyr at alle anleggsmaskiner, lastebiler og biler i prosjektet går på strøm eller biodiesel.

– Fremtiden er elektrisk og fossilfri, og Smestad-Sogn-tunnelen har vært et viktig pilotprosjekt for Statnett, og et viktig skritt mot det endelige målet om fullelektrisk anleggsarbeid, sier konserndirektør i Statnett, Elisabeth Vike Vardheim i en pressemelding på Statnetts hjemmesider.

Veidekkes kontrakt har en total verdi av 370 millioner kroner før merverdiavgift, og forventet idriftsettelse er i 2022.