Bli med å kåre Århundrets Byggverk!

Nå er kåringen av Århundrets Byggverk i Norge i full gang. Konkurransen vil foregå nå fremover i de respektive fylker og regioner.

De regionale konkurransene skjer i regi av lokale EBA-avdelinger med jurystøtte fra bl.a. NPA og RIF. Det nomineres fra fem til ti lokale byggverk som presenteres for befolkningen via lokale- og regionale medier. Vinnerprosjektene får en egen plakett som synlig bevis på at folkets mening. Først ut er de ti nominerte i Trøndelag. For å se nærmere på kandidater og for å avgi din stemme, kan du gå inn her - http://www.bygg.no/byggi100aar/_byggverk.asp På denne siden vil alle de lokale kandidatene presenteres. Nye muligheter til å stemme på byggeverk i ulike regioner og fylker vil komme til etterhvert.