Bli fremtidens ledende fagperson innenfor jernbaneplanlegging, sporplanlegging eller byggeleder spor; Tar du utfordringen?

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Firma Bane NOR
FylkeOslo
Søknadsfrist17.06.2019

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen, Ny jernbanetunnel gjennom Oslo, Follobanen og Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Norge satser på miljøvennlig jernbane, og som følge av økte budsjetter og stor aktivitet har Utbyggingsdivisjonen behov for flere medarbeidere. Vi lyser nå ut 7 nye spennende stillinger innenfor jernbaneplanlegging. Stillingene varierer alt fra konseptutvikling av nye jernbaneprosjekter, sporplanlegging og prosjektering, og til å kunne bli en fremtidig ledende byggleder spor i et av Norges største utbyggingsprosjekter.

Vi ser etter deg som har lyst på en karriere innenfor jernbanesektoren. Nyutdannede med særlige kvalifikasjoner vil kunne komme i betraktning og oppfordres til å søke.

Er du allerede en erfaren og drivende ressurs, tilbyr vi svært spennende arbeidsoppgaver med godemuligheter for å påvirke hvordan Norge skal se ut i fremtiden. Hos oss vil du jobbe sammen med høyt kvalifisert kolleger som håndterer et høyt tempo og har mange baller i luften. Du vil kunne få muligheten til å prosjektere, utvikle og utforme løsninger innenfor alle våre prosjekter.

Kanskje har du lyst til å søke på flere av stillingene? Det ønsker vi gjerne, og ber om at du i søknaden din oppgir om du søker én av stillingene eller flere.

For de som ser for seg å bli fremtidig byggeleder spor for et av Norges størsteutbyggingsprosjekter vil du få opplæring og oppfølging i pågående prosjekter. Aktuelle prosjekter per i dag er Follobanen (Ski og/eller TBM), Sandbukta-Moss-Såstad og Venjar-Langset.

For øvrige stillinger er arbeidssted Oslo i sentralt beliggende og moderne lokaler.

Kvalifikasjoner

Når det gjelder utdanning og erfaring, er vi åpne og fleksible. Vi foretrekker at du har utdanning på masternivå, og gjerne av teknisk art eller innenfor samfunnsplanlegging.

For stillingen som byggeleder er det ønskelig at du har bakgrunn fra drift- og vedlikehold, og kontraktsarbeid, gjerne innenfor bygg- og anlegg.

For stillingen som sporplanlegger eller rådgiver innenfor konseptutvikling, er det ønskelig med erfaring fra komplekse utredninger (gjerne samferdsel) og annet påvirkningsarbeid. Erfaring med bruk av Novapoint (prosjekteringsverktøy) og kompetanse innenfor 3D, er positivt for stillingen som sporplanlegger.

Bane NOR samarbeider med ekstern leverandør om bakgrunnssjekk og kredittsjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykkefra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

For stillingene ønsker vi at du er:

  • Faglig dyktig.
  • Nysgjerrig og glad i utviklingsarbeid.
  • Uredd og trives med høyt arbeidstempo.
  • Helhetstenkende, med god strategiforståelse og samarbeidsorientert.
  • I stand til å vurdere og konkludere i krevende diskusjoner.
  • Interessert i sammenhengen mellom prosjektgjennomføring, kontrakt og togtilbud.
  • Dyktig til å samarbeide og koordinere med de ulike fagområdene innenfor jernbanen for utvikling av helhetlig løsninger.

Som rådgiver for konseptutvikling av jernbaneprosjekter er det også viktig å være interessert i jernbanen som system, og sammenhengen mellom ny jernbaneinfrastruktur, kapasitet og togdrift. Det er særlig viktig at du har gode samarbeids- og formidlingsevne.

Som sporplanlegger må du kunne bistå i valg og forankring av de tekniske løsningene som legges til grunn i våre prosjekter, gjerne gjennom egen prosjektering. Vi ønsker at du skal være en ressurs som brenner for å finne de mest optimale løsningene for prosjektene. Kompetanse innenfor anleggsgjennomføring og geoteknikk er et pluss. Nødvendig opplæring/kursing tilpasses den enkelte.

Som byggeleder spor må du på sikt kunne ha ansvaret for fagområdet spor i prosjektet, hvor du har ansvaret for kontrakten innenfor spor opp mot entreprenøren.

Vi tilbyr

  • I disse dager flytter vi inn i vårt nye og topp moderne hovedkontor (BREEAM-NOR Excellent) i gangavstand fra Oslo S.
  • Som ansatt i Bane NOR kan du benytte deg av vår personalbillettordning på tog, egen innendørs sykkelparkering og treningsfasiliteter.
  • Vi har gode pensjonsordninger, fleksible arbeidstidsordninger og overtidsbetalt.

Spørsmål om stillingene

Morten Leknes

Leder Baneteknikk og prosjekteringsledelse

Telefon 909 20 664

Søk stilling

Vis flere stillinger: