Bjørnegårdsvingen 11-13

Bjørnegårdsvingen 11-13 i Sandvika, 30.9.2021. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjørnegårdsvingen 11-13 i Sandvika, 30.9.2021. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjørnegårdsvingen 11-13 i Sandvika, 30.9.2021. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjørnegårdsvingen 11-13 i Sandvika, 30.9.2021. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjørnegårdsvingen 11-13 i Sandvika, 30.9.2021. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjørnegårdsvingen 11-13 i Sandvika, 30.9.2021. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjørnegårdsvingen 11-13 i Sandvika, 30.9.2021. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjørnegårdsvingen 11-13 i Sandvika, 30.9.2021. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjørnegårdsvingen 11-13 i Sandvika, 30.9.2021. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjørnegårdsvingen 11-13 i Sandvika, 30.9.2021. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjørnegårdsvingen 11-13 i Sandvika, 30.9.2021. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjørnegårdsvingen 11-13 i Sandvika, 30.9.2021. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjørnegårdsvingen 11-13 i Sandvika, 30.9.2021. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjørnegårdsvingen 11-13 i Sandvika, 30.9.2021. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjørnegårdsvingen 11-13 i Sandvika, 30.9.2021. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjørnegårdsvingen 11-13 i Sandvika, 30.9.2021. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjørnegårdsvingen 11-13 i Sandvika, 30.9.2021. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjørnegårdsvingen 11-13 i Sandvika, 30.9.2021. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjørnegårdsvingen 11-13 i Sandvika, 30.9.2021. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienBjørnegårdsvingen 11-13 i Sandvika, 30.9.2021. 
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
Vedallogo

Vedallogo

Dyrvik

Dyrvik

SeimHultgren

SeimHultgren

Con-Formlogo

Con-Formlogo

Oneco

Oneco

Fjeldheim

Fjeldheim

Tranby

Tranby

Proff4Bygg

Proff4Bygg

FlowMeisingset

FlowMeisingset

Hesselbergtak

Hesselbergtak

Lianlogo

Lianlogo

Med en radikal oppgradering av området og med ny infrastruktur på plass, ligger det også til rette for attraktive boligområder i denne delen av Sandvika. Der Sandvikselva slynger seg rundt en landtunge i sør og i vest, står det nå ferdig en tverrstilt blokk og tre lamellbygg i forkant av tomta.

Fakta

Sted: Sandvika

Prosjekttype: Blokkbebyggelse

Byggherre: Bjørnegårdsvingen 11-13 ANS (OBOS Nye Hjem og Eiendomsspar)

Areal BTA.: 18.200 kvadratmeter

Totalentreprenør: Vedal Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 310 millioner kroner, inkludert barnehage

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

LARK: Asplan Viak

Rådgivere: RIByFy: EM Teknikk Energi l RIA, RIVA: Multiconsult l RIB: Ing. Seim og Hultgreen l RIBR: Norconsult lRIE: Ing. Hallås Elverum l RIG: Civil Consulting l RIV: Sweco Norge

Underentreprenører: Betongarbeider: Con-Form l Blikkenslager: Arth. Norderhaug l Brannsikring: Oslo Brannsikring l Branndører: Firesafe l Elektro: Oneco l Fugearbeid: Fugemesteren l Heiser: Orona l Glassfasade: Profilteam l Grunnarbeid: Romerike Maskin l Gulvavretting og -støp: Hæhre Gulvstøp l Gulvbelegg, vinyl og tepper: Byggbelegg Elvestad l Himling: Arne Himling l Kjerneboring: AIP Maskin og Betong l Kjøkken: Norema l Kran: Hammerstad Maskin l Maler: Malermester Dema l Mur og puss: Fjeldheim og Knudsen l Parkett: ParkettPartner l Branngardiner, røykluker og overlys: Velux Commercial Bramo l Rekkverk: MIB l Rørlegger: Flow Meisingset VVS l Lås og beslag: Certego l Solavskjerming: Vental l Ståldører: Daloc l Stillaser: Xervon l Taktekking og grøntanlegg på tak: Hesselbergtak l Tømrer: LP Bygg l Utomhus: Tranby l Ventilasjon: Randem & Hubert l Oppmåling: Solli & Hoff l Riggarbeider: Proff4Bygg l Vinduer: Lian Vinduer

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

– Eiendomsspar AS og OBOS Nye Hjem AS står hver med 50 prosent eierandel i utbyggingsselskapet Bjørnegårdssvingen 11–13 ANS, der Vedal Entreprenør har vært totalentreprenør. Tomta ble kjøpt av Eiendomsspar i 2000, men etter at OBOS Nye Hjem i 2006 kjøpte seg inn, overtok de også rollen som prosjektutviklere. Det har vært en ekstrem lang prosess fra tomtekjøpet i 2000 og til i dag – det har gått 21 år, sier prosjektleder i OBOS Nye Hjem, Marthe Sofie Andersen.

Støyutfordringer

Dyrvik Arkitekter har vært involvert i prosjektet fra 2008. En planlagt omlegging og bygging av lokalvegsystemet og ny E16 i tunnel under Sandvika har pågått over flere år, og var en premissgiver for utforming og fremdriften av boligprosjektet. I 2012 ble den endelige reguleringsplanen for E16 vedtatt. Ringeriksveien i øst, var den opprinnelige E16-traséen, men den er nå nedgradert til fylkesvei.

– Vegprosjektets utvikling har gitt oss noen spesielle føringer. Mens vi i starten så for oss en henvendelse mot Ringeriksveien, kom det nye støyforskrifter. Det ble tydelig at vi måtte ha et prosjekt med en sammenhengende bygningskropp mot Ringeriksveien. Også den sørligste lamellen måtte ha en funksjon som støyskjerm mot Slependveien i sør, forteller Fridtjov Bergsgard i Dyrvik Arkitekter.

Den lange bygningskroppen, bygg A, hadde opprinnelige ensidige leiligheter mot Ringeriksveien. Men som en følge av støyforskriftene ble leilighetsstrukturen endret, slik at leilighetene nå er gjennomgående med balkongene trukket delvis inn i bygglivet.

– Støyskjermen langs Ringeriksveien og mot Slependveien, som er på plass, har gitt gode støyforhold, og det har også gitt uteområder med visse kvaliteter. Det er også en ganske fin utsikt mot Sandvika fra balkongene, sier arkitekt Bergsgard.

Han er fornøyd med et stramt uttrykk i bebyggelsen. – At fasadene springer ut og inn, gir et frodig uttrykk. Den fremstår ganske sammensatt, selv om bygningskroppen er forholdsvis enkel og stram, sier han.

Barnehagen

Bjørnegårdsvingen 11-13 inneholder 123 leiligheter, som spenner fra cirka 35 til 155 kvadratmeter. Alle fire byggene har private takterrasser, mens de øverste leilighetene i bygg A går over to etasjer. En Gnist-barnehage med to småbarns- og to storbarnsavdelinger med plass til i overkant av 100 barn, er lagt delvis i sokkelen på to av lamellbyggene.

Prosjektansvarlig hos Vedal Entreprenør, Øyvind Skoglund, forteller at det lå i reguleringen at det ikke var anledning for beboerne å flytte inn før veien var nedgradert og trafikkmaskinen var på plass. – Beliggenheten ble bare bedre og bedre mens vi holdt på her. I starten lå vi nesten i trafikkmaskinen. Nå er det en sammenhengende park herfra og ned til Sandvika, forteller han.

I forkant av grunnarbeidene ble det gjort en rekke undersøkelser.

– Grunnboringene anga fjell, men morenen var så hard at det var utfordrende å skille overgangen mellom fjell og morene. Den var ikke gravbar, og vi kunne ikke sprenge. Det ble løst med store maskiner og ripping før vi kunne grave. Det var mye massutskifting i forkant av tomta der det var en del dårlige masser, forteller Skoglund.

Konstruksjonen er direktefundamentert, og består av plasstøpt betong med plattendekker og skallvegger. Den eneste farbare veien inn er via en bru over Sandvikselva. – Det ga en relativ trang byggeplass, omgitt av restriksjoner og hensynssoner tilknyttet elveløpet og grøntdraget, med liten snuplass og lagringsplass, sier Skoglund.

Godt mottatt i markedet

Bortsett fra den enorme utbyggingen OBOS har på Fornebu, er erfaringen med boligprosjekter – og prisnivået – i Sandvika relativ beskjeden.

– Vi måtte prøve oss litt frem på prisene, fordi vi ikke var sikre. Selv om vi ikke solgte alt, hadde vi en veldig bra salgsstart. Normalt sett går leilighetene i de nederste etasjene først, her ble leilighetene øverst solgt tidlig. Det gikk så bra at alt av leiligheter ble lagt ut i løpet av tre måneder, forteller Andersen. For Vedal innebar det en kontinuerlig og forholdsvis intensiv byggeperiode.

Koronarestriksjonene ga visse utfordringer knyttet til leveranser og innreiserestriksjoner for ansatte hos enkelte av Vedals underentreprenører.

– I tillegg til alt det andre en skal utføre, har vi måtte gjøre tilpasninger og arbeidskrevende rutiner i en travel hverdag. Men det har gått bra. Jeg har vært imponert når jeg har sett hvor påpasselige man har vært med avstander i brakkeriggen og under måltidene, påpeker Skoglund.

Andersen forteller at prosjektet også inneholder et borettslag med et bofellesskap for unge mennesker med behov for ekstra tilsyn. – Medvind er en boliggruppe for ungdom med litt spesielle behov, som har kjøpt sine egne leiligheter. I andre og tredje etasje i Bygg A er det sju leiligheter på to rom med bad / toalett. I tillegg er det en felles kjøkken- og stueløsning. Personalbasen døgnbemannes av Bærum kommune, forteller Andersen.


Flere prosjekter