Bjørn Granviken

Bjørn Granviken slutter i Sporveien

Konserndirektør og administrerende direktør for T-banen Bjørn Granviken slutter i Sporveien og skal over i ny jobb i flybransjen. Granviken vil fortsette i sin nåværende stilling i Sporveien frem til utgangen av april 2019. 

Granviken har vært ansatt i Sporveien siden 2012 og kom den gang fra en lederstilling i flyselskapet SAS. Når han nå vender tilbake til flybransjen er det for å gå inn i en nyetablert stilling i OSM Aviation, der han får ansvaret for å bygge opp et internasjonalt nettverk av flyskoler. Sporveien starter nå arbeidet med å finne etterfølger til Granvikens ansvarsområder.

- Det er med vemod jeg har valgt å slutte i Sporveien. Dette er en fantastisk arbeidsplass med mange gode sporveiskollegaer, og sammen har vi løftet T-banen til verdenstoppen i effektivitet. Når jeg nå har valgt å gå videre, så er det fordi jeg har fått en fantastisk mulighet i en ny jobb som jeg ikke kunne la gå fra meg. Jeg ønsker Sporveien alt godt fremover og gleder meg til å følge med på det viktige arbeidet med å utvikle Sporveien videre til det beste for byen og samfunnet rundt oss.

- Bjørn Granviken har gjort en formidabel jobb med å lede T-banen i de årene han har jobbet hos oss. Under hans ledelse er det skapt resultater som legges merke til langt utover Norges grenser. Han har bidratt sterkt til Sporveiens samfunnsoppdrag «Mer kollektivtrafikk for pengene». Jeg vil rette en stor takk til Bjørn for den verdifulle innsatsen han har lagt ned og alle hans bidrag til å gjøre Sporveien til den suksessen virksomheten er i dag, sier sporveissjef Cato Hellesjø.