Bjørlien skole

Prosjektleder Reidar Larsen er i havn med et flott prosjekt.

AF Bygg Østfold AS har satt opp en fargerik og tiltalende barneskole med tilhørende grøntanlegg og lekeplass ved Vestbyhallen i Vestby.

Fakta

Sted: Vestby

Prosjekttype: Skolebygg

Bruttoareal: 7.300 kvadratmeter

Byggherre: Vestby kommune

Byggherreombud: Molis

Kontraktssum eks. mva.: 125 millioner kroner

Totalentreprenør: AF Bygg Østfold

Arkitekt, landskapsarkitekt og interiørarkitekt: Link arkitektur

Totalrådgiver: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Geomatikk Survey l VA-, Grunn- og utomhusarbeider: Svein Tyreng l Prefab: Spenncon l Ventilasjon: GK inneklima l Rør: GK Rør l Elektro: Vestby Elektro-Service l Heisanlegg: GM Heis l Taktekker: Hesselberg Tak l Byggevarer: Optimera l Stålarbeider: BT-Stål l Automasjon: Johnson Controls l Branntetting: Byggimpuls l Glass-/aluarbeider: Moss Glass og Fasade l Himlinger og foldevegger: System 1 l Kjøkken, reoler, div utstyr: Sørlie Prosjektinnredning l Mur- og teglarbeider: Lars Aarum l Maler: Bohlin l Blikkenslager: Mysen Takservice l Rekkverk og håndløpere: Hansen Sveis & Montering l Vinduer: Nordan l Fasadeplater: Steni l Rekkverk: Weberg Prosjekt l Lekeapparater: Dromnes Park og utemiljø

Den utvendige fasaden prydes av teglstein og fibersementplater, i tillegg til glassfasader. Det er et fargerikt bygg, der arkitekten Link arkitektur AS har gjort en kreativ jobb med design og materialer.

– Vi startet byggearbeidet i april i fjor, etter at en gammel skole hadde blitt revet året før. Den 5. november overleverte vi bygget til Vestby kommune i henhold til tidsrammen, og på nyåret blir skolen tatt i bruk, sier prosjektleder Reidar Larsen i AF Bygg Østfold til Byggeindustrien.

Plass til 520 elever

Bjørlien skole har plass til 520 elever fra 1-7. klasse, med egen SFO-avdeling for det første trinnet. Fra inngangspartiet som vender mot skoleplassen i byggets 2. etasje, kommer man inn i aulaen som ligger ovenfor musikkrommet. Hovedinngangen, som preges av store glassflater, er i underetasjen. Totalt har bygget tre etasjer.

– Det er to fløyer med klasserom sentrert rundt aulaen. Administrasjonen er i underetasjen, likeså kunst- og håndverk, mat- og helse samt sløydsal. Naturfagrommet er i 2. etasje, mens kroppsøving skal foregå i nabobygget Vestbyhallen. For øvrig har skolen et bibliotek, sier Larsen.

Passivhusstandard

Skolen er bygget av stål og prefab med hulldekker, og har passivhusstandard. Oppvarming er med jordvarme, mens øvrig energikilde er strøm. Det er brukt gjennomgående LED-belysning.

Innvendig har de ulike avdelingene og klasserommene malte vegger og teglstein med fasadeplater i aulaen. For å gi en brytning i teglsteinfasaden, er rundt hver 10. stein trukket ut. Musikkrommet er kledd med plater som er dekorert med noter og sangtekster. Taket over aulaen er kledd med vertikale lydabsorbenter.

– Greie grunnforhold

– Hele bygget er fundamentert til fjell. Og det har vært greie grunnforhold å jobbe med. Om lag 12.000 kubikkmeter stein er masseforflyttet, sier Larsen, som imidlertid påpeker at det var et utfordrende byggearbeid gjennom vinteren.

– Ja, vintermånedene var litt imot oss. Det var mye snø og kalde arbeidsdager. Men vintermånedene hindret oss ikke i å holde planlagt fremdrift, sier Larsen.

AF Bygg Østfold har overveiende brukt underentreprenører og leverandører fra Østfold og Akershus, og prosjektlederen gir UEene ros for godt samarbeid.

– De har gjort en god jobb, og vi har heldigvis ikke hatt noen arbeidsulykker som har ført til fravær, sier Larsen, som også roser kommunen for et godt samarbeid.

– Byggeprosessen har gått veldig fint, og kommunen har vært positiv hele veien.

– Designen speiler landskapet

Prosjektansvarlig arkitekt, Martin Ebert hos Link arkitektur AS, sier til Byggeindustrien at det har vært viktig å designe et bygg som glir fint inn i overgangen mellom det åpne landskapet og eneboligområdet i nærheten.

– Vi ønsket å forme bygget som et element av landskapet. Teglbåndene rundt bygget, som er avrundet i hjørnene, samt bygget for øvrig som er formet som en boomerang, skal speile landskapets runde former. Teglbåndene lager et innhugg for å åpne for det store fellesrommet innenfor hovedinngangen. Amfiet, eller aulaen, tar opp høydeforskjellen mellom inngangen og skolegården, sier Ebert.

Han opplyser videre at musikkrommet er etablert som et fritt-formet element. – Rommet er kledd med plater med musikktekster overveiende fra popkulturen, sier Ebert.

Broen mellom de to fløyene i øverste etasje åpner for utsynet over det åpne landskapet.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Vestby kommune, og vi har jobbet utrolig godt sammen med AF Bygg Østfold og en svært profesjonell prosjektledelse, sier Ebert.

– Får nødvendig plass

Prosjektleder i Vestby kommune, Marianne Carlsen, er godt fornøyd med at kommunen nå har ferdigstilt en ny barneskole.

– Vi er i rute etter budsjettet på 213 millioner kroner. Elever og ansatte ønsker ny skole velkommen, ikke minst fordi de får den plassen som kreves til undervisning i alle fag, sier Carlsen til Byggeindustrien.

Skolen er bygget på tomta der det tidligere lå en eldre, fraflyttet ungdomsskole, og prosjektlederen forteller at det ble vurdert om denne skulle rehabiliteres i stedet for å bygge en ny skole.

– Konklusjonen falt på en ny skole etter en helhetlig kostnadsvurdering. Det har vært viktig å få det nye bygget til å passe inn i omgivelsene, slik at det ikke ble for høyt og dominerende – noe som ville ha brutt med nærliggende nabolag. Resultatet har blitt veldig bra, sier Carlsen.

En eldre bygning, som ligger på den andre siden av skolegården, fungerer i dag som et SFO-bygg.

– Dette bygget skal heretter brukes som SFO-kjøkken med to spiserom. For øvrig vil jeg nevne at dette har vært et prosjekt med et meget godt samarbeid med alle involverte, og som det har vært gøy å jobbe med, sier Carlsen.


Flere prosjekter