Fra den digitale signeringen av E39 Myrmel-Lunde. Foto: Statens vegvesen
Fra den digitale signeringen av E39 Myrmel-Lunde. Foto: Statens vegvesen

Birkeland Entreprenørforretning bygger E39 Myrmel – Lunde

Statens vegvesen har inngått kontrakt med Birkeland Entreprenørforretning AS om byggingen av ny E39 mellom Myrmel og Lunde i Sunnfjord i Sogn og Fjordane.

- Det skal bygges cirka 3,7 kilometer med vei. En kilometer ligger i tunnel. I tilknytning til ny E39 skal det etableres kortere strekninger med kjørbar gang- og sykkelvei, bussholdeplasser, to kryss i plan samt kommunale og private tilknytningsveier, sier prosjektleder Svein Reidar Dale i Statens vegvesen i en pressemelding.

Kontrakten er på rundt 345,4 millioner kroner.

Oppdraget omfatter prosjektering, riving, bygging, kontroll og dokumentasjon av veier, tunnel, deponi/riggområder og alle tilknyttede element. Tunnelen skal være ferdig sikkerhetsgodkjent før overlevering til byggherre, opplyser Vegvesenet.

Anleggsstart vil bli i august 2021, og byggetid på 25 måneder.

- Jeg er veldig glad for at vi nå kommer i gang med dette prosjektet og ser fram til å følge framdriften. Statens vegvesen og Birkeland Entreprenørforretning AS er opptatt av et tett og godt samarbeid i gjennomføring, for å minimere belastningen for trafikanter og omgivelsene, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i meldingen.