Biolog/naturviter

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen.

Vi former samfunnet og ser mennesket.

Firma Asplan Viak
FylkeHordaland
StedBergen
Søknadsfrist15.12.2016

Avdeling Plan og analyse i Asplan Viak AS har rundt 160 medarbeidere med ulik utdanningsbakgrunn. Avdelingen dekker hele spekteret innenfor planlegging; evalueringer, analyser, konsekvensutredninger, kommuneplaner, arealplaner, trafikk- og transportplanlegging, geoinformasjon og visualisering. På grunn av økt oppdragsmengde søker vi etter en biolog/naturforvalter for å styrke vår gruppe med naturmiljøutredere.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå med å utrede tema naturmiljø og biologisk mangfold i forbindelse med arealplaner på ulike nivåer
 • Utarbeide konsekvensutredninger (jf. Statens vegvesens håndbok V712) for tema naturmangfold i ved større tiltak
 • Naturtypekartlegginger

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse (Master/Cand. scient. eller Phd. / Dr. scient. eller tilsvarende)
 • God fremstillingsevne i norsk muntlig og skriftlig
 • Erfaring og kompetanse innen utredning av naturmiljø og biologisk mangfold
 • Kjennskap til, og erfaring fra, naturtype- og/eller vegetasjonskartlegging etter metodene i DN-håndbok 13,
 • Natur i Norge (NiN), Miljøregistrering i skog (Mis) og vegetasjonstyper i Norge
 • Kjennskap til viltkartlegging etter DN-håndbok 11 er en fordel
 • God artskunnskap om karplanter forutsettes, og det er en stor fordel med spesialistkunnskap innen andre artsgrupper, for eksempel mykologi eller bryologi
 • Fordel om du har Plankompetanse og/eller Gis-kompetanse

Personlige egenskaper:

 • Løsningsorientert og tillitsvekkende
 • Systematisk
 • God evne til jobbe selvstendig og arbeide i team på tvers av fagområder
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med god mulighet til å være med å påvirke din arbeidshverdag
 • Faglig interessant miljø med dyktige og hyggelige kollegaer
 • Konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger, helseforsikring
 • Fleksibel arbeidstid, fem ukers ferie i tillegg til fri i arbeidsdagene i påskeuken og fri hele romjulen
 • Studieturer, fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer

Daglig arbeidsplass vil fortrinnsvis være ved Asplan Viak sitt avdelingskontor i Bergen, men andre kontorer kan også være aktuelle.

Søknad med CV, søknad og vedlegge sendes inn via linken Send søknad på denne siden

Kontaktpersoner:
Per Gerhard Ihlen
mob: +47 98 24 41 09


Vis flere stillinger: