BIM-tekniker innen samferdsel

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Firma Norconsult
FylkeViken
Søknadsfrist15.03.2020

Norconsult satser sterkt på å være ledende i bransjen på "Building Information Modelling" (BIM) og «Virtual Design and Construction» (VDC), og benytter blant annet spillteknologi til å skape virkelighetsnære simuleringer i flere prosjekter. Utviklingen skjer raskt og vi trenger flere med på laget.

Vårt kontor i Sandvika søker BIM-tekniker som primært vil være knyttet til fagmiljøet bane elektro. Stillingen vil være organisert under gruppen bane elektro i Avdeling for Industri og Samferdsels Elektro.

Avdelingen består i dag av ca 60 medarbeidere, hvorav i underkant av en tredjedel er organisert i gruppen Bane Elektro. Avdelingen har et svært godt og inkluderende miljø, både faglig og sosialt, og jobber mye på tvers av organisasjonen. Norconsult skal være ledende i bransjen, og vi søker nå etter riktige ressurser til å være innovative sammen med oss. Rollen som BIM-tekniker vil også kunne videreutvikles til å BIM-koordinator i store samferdselsoppdrag.

Dine arbeidsoppgaver vil bl.a kunne være:

 • Utarbeidelse av tverrfaglige sammenstillingsmodeller
 • Utarbeidelse av fag modeller
 • Prosjektering av elektro for jernbane og sporvei
 • Ansvarlig for videreutvikling av modelleringsverktøy

For oss er det viktig at du:

 • Er fremoverlent, initiativrik og løsningsorientert
 • Er engasjert og nysgjerrig
 • Har en teknisk bakgrunn innen elektro
 • Har erfaring fra prosjektering med AutoCad 3D og 2D samt kunnskap om BIM, manglende erfaring kan kompenseres med teknisk kompetanse og interesse
 • Har interesse for videre faglig utvikling
 • Bidrar til et godt sosialt og faglig miljø
 • Har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Eget fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til konsernets toppledelse (Yngres Råd)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Send søknad

Kontaktperson

Anja Andreassen

Gruppeleder bane elektro

Tlf. +47 97 70 18 10 Send e-post

Vis flere stillinger: