BIM-ledere søkes til Hæhre Entreprenør sine prosjekter

Hæhre Entreprenør AS er en av Norges største anleggsentreprenører med hovedfokus på store samferdselsprosjekter, kraftutbygging og andre større anleggsprosjekter hvor vi kan utnytte vår unike kompetanse og erfaring. Vi håndterer hele spekteret av kontraktsformer fra totalentrepriser, samspillkontrakter og konkurransepreget dialog til tradisjonelle hovedentrepriser. Ingen oppgave er for spesiell - ingen oppgave er for utfordrende!

I vårt arbeid er stolthet et nøkkelord; stolthet over å bidra til verdiskapning, både for samfunnet og for bedriften.

FirmaHæhre Entreprenør
FylkeHele landet
Søknadsfrist01.08.2022

VI BYGGER FREMTIDEN – VIL DU VÆRE MED?

Vår oppdragsmengde øker, og for å håndtere dette og videre befeste vår posisjon i markedet som en av landets ledende og foretrukne entreprenører vil vi nå styrke vår organisasjon ytterligere. Vi søker nå etter BIM-ledere til våre prosjekter!

BIM-leder vil ha ansvar for planlegging og gjennomføring av BIM i prosjekt, i samråd med prosjektleder og prosjekteringsleder. BIM-leder tilrettelegger med BIM-verktøy, følger opp krav fra håndbøker, standarder og kontrakt. BIM-leder koordinerer flyt fra modellproduksjon til produksjon i linja, og har tett dialog med våre rådgivere, stikningsledere og produksjonsapparat. Rollen vil lede og delta i planleggingsmøter, holde opplæring og bistå i gjennomføring av prosjektet med VDC-rammeverket. Rollen vil være viktig for den videre digitaliseringen av modellbasert informasjon i selskapet. BIM-leder rapporterer til linja i prosjektet og faglig til BIM-ansvarlig. Rollen vil ha base på det aktuelle prosjektet den jobber på til enhver tid.

Arbeidsoppgaver:

 • Være en pådriver for den videre digitaliseringen av modellbasert informasjon i selskapet, herunder holde deg oppdatert på bransjetrender og utvikling
 • Koordinering av prosjektets BIM-arbeid
 • Bidra til utarbeidelse og oppfølging av BIM-gjennomføringsplan
 • Oppfølging av leveranser fra rådgiver, og ha ansvar for at dette er koordinert med anlegget
 • Bidra til utarbeidelse av opplæringsmateriell og opplæring i organisasjonen
 • Delta i relevante møter og andre fora

Ønskede Kvalifikasjoner:

 • Minimum utdanning på bachelornivå eller som fagskoleingeniør, lang relevant erfaring kan kompensere for formalkrav
 • Lengre relevant erfaring fra tilsvarende rolle som BIM-leder eller som BIM-tekniker – fortrinnsvis fra bygg og anlegg og entreprenørsbransjen i særdeleshet
 • Erfaring med ulike digitale plattformer og verktøy, prosjekteringsverktøy som Autocad, Gemini og Novapoint
 • Forståelse av VDC-metodikker, datainnsamling, dataflyter og digitaliseringsarbeid.
 • Kjennskap til håndbøker, kalkulasjon, kontrakt, planlegging/prosjektering og prosjektgjennomføring
 • VDC-sertifisering fra NTNU/Stanford er en fordel
 • Førerkort klasse B

Ønskede egenskaper:

 • Ha god og bred prosjektforståelse
 • Strukturert, med evner til å analysere og strukturere oppgaver i rekkefølge
 • Opptatt av kvalitet i leveransen med genuin interesse for BIM-faget
 • Kommersielt drevet og innehar god forretningsforståelse
 • Gode samarbeidsevner med et klart og tydelig språk
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kunne tilpasse seg et uformelt, men korrekt og ryddig arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver på prosjekter der du vil være med å bidra på store utbygginger av samfunnsnyttig infrastruktur landet over.
 • Mulighet for faglig utvikling i et komplett entreprenørkonsern i sterk vekst
 • Inkluderende beslutningsprosesser og korte beslutningslinjer
 • Et godt sosialt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser som bl.a. inkluderer å ta del i vårt aksjeprogram samt gode forsikrings- og pensjonsvilkår.

Vi legger stor vekt på å skape et trygt og inspirerende arbeidsmiljø, hvor våre ansatte gis muligheter til personlig utvikling og karriere. Vi dyrker et fellesskap hvor stolthet er et nøkkelord. Stolthet over å være en del av Hæhre-kraften, og stolthet av å bidra til verdiskapning både for bedriften og samfunnet.

Vi ser frem til å lese søknaden din, og for å ivareta dine personopplysninger, ber vi deg om å laste opp søknaden i vårt rekrutteringssystem.

Søknader behandles fortløpende, så ikke nøl med å ta kontakt.

Kontaktpersoner:

Tor Kleiven

Fagleder

488 98 486

Camila Ly

Fagleder rekruttering

0047 46918884

camila.ly@akh.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: