BIM-koordinator

Bane NOR er et statsforetak som forvalter og utvikler infrastruktur knyttet til jernbane i Norge. Selskapet eier og forvalter landets jernbaneeiendom og har ansvar for store utbyggingsprosjekter knyttet til utvikling av jernbanenettet. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo. Bane NOR har fem divisjoner; Utbygging, Infrastruktur, Kunde og trafikk, Eiendom, Digitalisering og teknologi.

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av de store jernbaneinvesteringene i Bane NOR. Porteføljen inkluderer blant annet InterCity-utbyggingen, jernbanetunnel gjennom Oslo, samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Firma Bane NOR
FylkeOslo
Søknadsfrist10.08.2020

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

BIM seksjonen i Utbygging er i dag ni personer, men vi har mange spennende oppgaver og søker derfor en BIM-koordinator. Stillingen er knyttet til stab og har arbeidssted Oslo.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i den nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Arbeidsoppgaver

BIM-koordinator skal dekke oppgaver / ha kompetanse innenfor:

 • BIM-koordinatoren skal bistå leder av BIM seksjonen med å organisere, koordinere, verifiser og følge opp at leverandørene jobber med BIM i henhold til Bane NOR sine retningslinjer
 • Utføre enkle oppgaver innenfor visualisering samt bistå prosjekter med råd og oppfølging av rådgiver i forhold til visualisering
 • Kjennskap til og erfaring med visuell programmering og parametrisk design
 • Bidra til videreutvikling av prosjekt KIM (krav til informasjonsmodellering) fra prosjektspesifikke krav til generelle Bane NOR krav, www.banenor.no/kim
 • Bistå med generell kompetanseheving i bruk av modeller på våre prosjekter
 • Lære opp og følge opp prosjektenes aktive bruk av BIM modeller internt og eksternt
 • Bidra med utarbeidelse av retningslinjer og kravdokumenter for BIM i Bane NOR
 • Bistå med innføring av arbeidsmetodikk som VDC / samtidig prosjektering i prosjektet
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av ressursdisposisjonsmessige hensyn er nødvendig å gjennomføre

Kvalifikasjoner

 • Utdanning master/sivilingeniør eller bachelor/ingeniør med kompetanse innen relevant fagområde
 • 3-5 års erfaring fra entreprenør, rådgiver eller byggherrevirksomhet med fokus på samferdselsanlegg
 • Solid erfaring med prosjekteringsverktøy og 3D/BIM programvare i store og komplekse prosjekter
 • Erfaring og interesse for samferdselsprosjekter og ønsker å bidra til gode og enhetlige løsninger
 • Kjennskap til prosjekteringsmetodikk som benyttes i bransjen, som f.eks. VDC og Samtidig prosjektering
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Du er ansvarsbevisst og engasjert med gode samarbeidsevner
 • Du er løsningsorientert og har interesse for ny teknologi
 • Du har evnen til å ta initiativ og er proaktiv
 • Du er være selvstendig, fleksibel og positiv
 • Du har erfaring og interesse for samferdselsprosjekter, og ønsker å bidra med gode og enhetlige løsninger
 • Du identifiserer deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Et godt kollegialt miljø i en organisasjon med spennende oppgaver av stor samfunnsmessig betydning
 • Interessante utfordringer og mulighet for personlig utvikling
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger (sommer- og vintertid)
 • Lønn vurderes etter erfaring, kompetanse og intern lønnsstruktur
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalbillett med Go-Ahead, SJ og Vy sine tog

Kontaktinformasjon

Arild Sæthre

HR Rådgiver

91656160

Kristin Lysebo

Leder BIM

90675455

Søk stilling

Vis flere stillinger: