BIM for byggeiere

StedOslo, Norge
ArrangørNBEF og TFSK
Fra04.09.2014
Til05.09.2014
TidspunktTorsdag kl 9.00 - fredag kl 15.00

– Digitalisering av byggebransjen

NBEF inviterer til et nytt kurs for byggeiere som har en strategi for BIM og digitalisering eller som ønsker å få det. Hør bl.a. om:

– Hvordan kan BIM være nyttig for byggeiere? Erfaringer fra praksis.

– Hvilke muligheter gir nye verktøy basert på åpen BIM standarder?

– Utvikling, oppbygging og bruk av åpenBIM for beslutningsstøtte i tidligfasen

– Brukermedvirkning med BIM - case Campus Ås

– Verktøy for kravbeskrivelse og romprogrammering - case Helse Sør-Øst

– Bruk av digitale verktøy til opplæring og kunnskapsdeling

– Digital informasjon – hva har finansnæringen erfart?

– Kontrakter, rettigheter og dokumentasjon

– Digitalisering av eiendomsforvaltning

BIM og digitalisering av BAE-næringen har lenge vært under utvikling. Dette nye kurset belyser bruk av digitale verktøy og åpenBIM i hele verdikjeden samt gir deg en status på utviklingen. Du lærer mer om de problemstillinger som BAE-næringen står over for og spesielt byggeiernes utfordringer. Kurset er også aktuelt for personer eller organisasjoner som leverer relaterte varer eller tjenester til byggherre/byggeier, som for eksempel rådgivere, byggelederfirmaer og programvareleverandører.

Benytt denne anledningen til å lære om de digitale utfordringene og mulighetene – sett fra byggeiers perspektiv.

Program og påmelding