Biltema Forus

default

Det nye Biltema-bygget for Stavangerregionen har fått mest oppmerksomhet fordi dette er landets eneste Biltema-butikk uten Biltemas tradisjonelle varesortiment. Et lite dypdykk i prosjektet avdekker andre og vel så interessante fortellinger.

Fakta

Sted: Forus, Stavanger

Prosjekttype: Rehabilitering, påbygg butikk

Byggherre: Biltema

Totalentreprenør: Kvia Entreprenør

Arkitekt: Kristiansen & Selmer-Olsen

Samlet bruksareal: 12.000 kvadratmeter

Bebygd areal: 7.779 kvadratmeter

Koordinator utførelse: Bygg-Kon

Rådgiver: RIB og utomhusplanlegger: VIAL l BIM-koordinator: Arentz & Kjellesvig

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Akaso Elektro l Ventilasjon: Lie Ventilasjon l Elnett: Lyse l Malingsarbeider: Kvia byggtjenester l Tømrer og betongarbeid: Kvia Entreprenør l Grunnarbeid: GS Anlegg l Glassfasader: Rubicon l Stålarbeid: Varhaug Bygg og Montasje l Solskjerming: Espenes l Kjøl/frys: SR Storkjøkken l Trapper og rekkverk: Trappeteknikk l Låssystemer: Låssenteret l Gulv- og flislegging: Brødrene Olsen l Porter: Portteknikk

Det er slik at ifølge planverket for området skal detaljhandel legges til sentrumsnære områder, mens det er tillatt å etablere nye butikker for salg av byggevarer på Forus. Stavanger kommune gav dispensasjon fra regelverket, men noen måneder etter klagde Fylkesmannen på vedtaket. Og mens Biltema arbeider for å få åpne butikken som fullsortiment Biltema, selger de byggevarer fra det nye bygget.

Først hangar

Hos nye Biltema på Forus er det en ryddig tilkomst med en gedigen parkeringsplass som har god oppmerking, med et godt synlig og tiltalende inngangsparti.

Bygget ble reist som flyhangar under krigen av et norsk firma, på oppdrag av tyskerne. Til anlegget ble det bygget flystripe, og den såkalte Löwenstrasse-taksebanen for fly mellom flyplassen på Sola og Forus. På grunn av vanskelige vindforhold ble ikke flystripen så mye brukt.

Veldige dimensjoner

Senere har bygget blant annet rommet Helikopterservice, det har vært bilforhandlere i bygget, og Naboen benyttet det i mange år. En periode var det MC-lokaler i andre etasje.

I mars åpnet Biltema Bygg, etter at Kvia Entreprenør AS, som er en del av Kvia Gruppen, gjennomførte en fullstendig fornying, ombygging og påbygging på oppdrag av Biltema.

Oppdraget ble utført som totalentreprise. Den opprinnelige hangaren var på 7.000 kvadratmeter, med innvendig takhøyde på 8-8,5 meter.

Samlet bruksareal totalt etter ombygging og nybygg er 12.000 kvadratmeter. Det bebygde areal er nå 7.779 kvadratmeter, mens tomten totalt er 15.480 kvadratmeter.

For 10-15 år siden ble det bygget på en en-etasjes trekant mot vest. Den er bevart og innredet blant annet som kafé. I tillegg har Kvia Entreprenør bygget på lager, varemottak og trafo.

Solid håndverk

Bæresystemet består av søyledragere i betong, som fungerer som avstivere. Takstolene er av tre, sammenføyningene representerer det beste av tradisjonelt håndverkerarbeid.

– Det var helt spesielt å se de håndlagde dragerne, de veldige konstruksjonene og låsingen med gjennomgangsbolter, beskriver Atle Kvia.

Han er styreleder i Kvia Entreprenør AS, og involverer seg i alt fra byggdetaljer til ledelsen av konsernet. Kvia er tømrerutdannet og har selv sju-åtte års erfaring fra faget. Når han beskriver trekonstruksjonen, er det så en ønsker den var åpen og synlig for allmennheten.

Betongsøylene er bærende opp til etasjeskillerne. På søylene ligger dragerne med seks meters mellomrom, på dette hviler de gode, gamle takstolene.

Tak og vegger

Mye var ferdigprosjektert da firmaet begynte på oppdraget. Taket var tekket for ikke alt for lenge siden, så det ble beholdt. Det forelå gode tilstandsrapporter, med beskrivelse om hva som skulle beholdes og hva som måtte fornyes. Likevel måtte en del avklares etter hvert som arbeidet skred frem. Innvendig har de bevart og malt det som kunne bevares.

– Etter planen skulle det innvendige taket beholdes. Umiddelbart så det greit ut, men da vi begynte på arbeidet, ble det klart at også det måtte renoveres, forklarer Kvia.

Valget falt på slette Paroc-elementer.

– Vi la 4.500 kvadratmeter innvendig tak. Det gikk med 18 trailerlass, beskriver han.

Den eneste delen av fasaden som er intakt, er den nesten nye kafé-delen. I inngangspartiet ble de opprinnelige portene erstattet med glassfelt. Mot øst har de økt dimensjonene på de opprinnelige glassfeltene oppe på veggen, for å slippe mer lys inn i butikken.

Butikkgulvet, på 4.200 kvadratmeter, er dekket med en granittstein som Biltema bruker som standard i alle sine nye butikker.

– Biltema leverte steinen, og vi la den som en del av totalentreprisen. Det er noen svære granittheller som legges i fem centimeter jordfuktig betong. Det var ganske tøft å se da de ble lagt og gulvet begynte å ta skikkelig form, beskriver Atle Kvia.

Også hele utomhusarealet er renovert. På fremsiden av bygget ble det lagt en ny hovedvannledning gjennom tomten. I grunnen var det noe forurenset masse etter gamle oljetanker. Derfor har de foretatt masseutskiftinger, som var avklart på forhånd. Parkeringsarealet er reasfaltert.

– Hvordan vil du beskrive prosessen?

– Dialogen med Biltema har vært god. De er lokalisert sentralt på Østlandet og har likevel besøkt oss med jevne mellomrom. Vi opplevde at de prioriterte tilstedeværelse her, og jeg har vel følt på at også for dem har dette vært et litt spesielt prosjekt. I og med at dette ikke er et standard nybygg har det vært konstruktivt å kunne ta fortløpende avklaringer undervegs, sier Kvia.

Arbeidet omfattet også å fullsprinkle bygget. Hele den tekniske pakken er oppgradert, blant annet med to nye ventilasjonsanlegg. De har bygget en fin personalavdeling med garderobe, spiseplass og kontor.

Aller først brukte de tre-fire måneder på riving- og saneringsarbeid. I bygget var det blant annet tre kontoretasjer, som de rev etasje for etasje. Alt inventaret etter siste leietager har de også sortert og levert i henhold til regelverket.

Kvia Entreprenør har benyttet egne folk til saneringsarbeid, betongarbeid, tømmer og maling, og leid inn underentreprenører til de tekniske fagene.

– Det var komplisert å rehabilitere den store bygningskroppen. Men vi møtte ingen uvanlige utfordringer og resultatet ble kjempebra, beskriver Kvia.

Senket terrenget

Bygget ligger vest for og kloss i motorvegen mellom Stavanger og Sandnes. Parallelt med arbeidet har Risa AS, på oppdrag av Statens vegvesen, bygget en seksjon av sykkelmotorvei mellom de to byene. Der sykkelveien passerer Biltema har Kvia Entreprenør bygget på nytt varemottak. For å få dette operativt ble arealet utenfor mottaket senket så mye at lastebiler kan rygge rett inn til lasterampene.

– Vi tok vekk enorme mengder masse for å få ned nivået. Følgene var at vi måtte reise en forstøtningsmur mellom sykkelvegen og Biltema-tomten. Undervegs hadde vi mange møter med Risa og Statens vegvesen for å avklare hvem som hadde ansvar for hva og samkjøre alt på en god måte, sier Kvia.

I Risas kontrakt var dette ikke prosjektert inn, så det kom som en ekstra utfordring i sykkelveiprosjektet.

Renessanse gjennom Biltema

Alle i Stavanger kjenner bygget. For noen var dette helikopterbasen hvor fedre møtte opp for å dra til Nordsjøen og flere generasjoner har øvelseskjørt med bil på den gamle flystripen.

– Dette har vært et kjempekjekt oppdrag. Det ligger midt i smørøyet og alle som kjører forbi har fulgt med på arbeidet vårt. Uansett hvem vi har snakket med i jobbsammenheng, så har de kommet inn på Biltema. Jeg tror også at alle som har vært med å bygge, har satt pris på denne jobben. Det er et svært, flott bygg som har det fått en velfortjent renessanse og et nytt liv takket være Biltema, sier Kvia.


Flere prosjekter