Billigere og bedre med faglærte

Økt produktivitet, bedre kvalitet og lavere kostnader blir resultatet for kommunene dersom de satser på faglært arbeidskraft.

En undersøkelse Telemarksforskning har gjort for kommunenes egen interesseorganisasjon KS, viser at faglært arbeidskraft er dyrere enn ufaglært, men likevel blir kostnaden for kommunene lavere når andelen faglærte øker. Årsaken er at faglært arbeidskraft er mer produktiv enn ufaglært.

Områdedirektør Helge Eide i KS mener dette bør få konsekvenser for rekrutteringen til kommunesektoren.

– Dette viser at kvalitet i pleie- og omsorgssektoren ikke ensidig avhenger av flest mulig årsverk, men av at de som yter tjenestene har en god og bred faglig kompetanse. Både staten og kommunene bør arbeide sterkere for å sikre en høyere andel ansatte med slik kompetanse, Det vil lønne seg både for brukerne og for kommunebudsjettene, sier han i et innlegg på KS sin hjemmeside.(©NTB)