Biller bremser billading

En ny ladestasjon for elbiler står klar i Løten, men noen sjeldne biller i området gjør at graving og legging av høyspentkabel til anlegget har blitt satt på vent.

Det skriver Østlendingen i en artikkel på sine nettsider.

Det er fylkesmannens miljøvernavdeling som har bedt om at graving og legging av fem meter høyspentkabel til det nye anlegget utsettes til senhøsten, av hensyn til naturverdier i området, blant annet sjeldne og truede biller.

Ladestasjonen etableres ved elva Vingerjessa, ved innkjøringen til Løten sentrum fra riksvei 3, heter det i artikkelen.

Det er selskapet Fortum Charge & Drive som i vår fikk 120.000 kroner i tilskudd fra Løten kommune til å bygge ny ladestasjon med to hurtigladere på plassen. Daglig leder Jan Haugen Ihle sier til Østlendingen at han håper stasjonen kan tas i bruk i løpet av et par måneder.

Anlegget skal ha kapasitet til å erstatte inntil 80.000 liter fossilt drivstoff årlig ved full drift. Ladestedet i Løten er planlagt som en del av et sammenhengende nettverk av elbil-ladestasjoner fra Oslo til Trondheim via riksvei 3.