De nye bomstasjonene på nord-jæren åpnet 1. oktober 2018. De som har betalt rushtidsavgift fram til 7. desember vil få godskrevet avgiften alt overfor lav sats. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Bilister får tilbakebetalt bomavgift etter tekniske problem

Flere tusen bilister har blitt belastet for rushtidsavgift på grunn av tekniske feil på Nord-Jæren. Nå får bilistene godskrevet rushtidsavgiften.

Bilister som har betalt eller er blitt belastet for rushtidsavgift på Nord-Jæren vil få godskrevet alt utover lav sats fra åpningen 1. oktober og fram til og med 7. desember, skriver Stavanger Aftenblad.

Årsaken er at bomselskapet Ferde har hatt registreringsproblemer i de 38 bomstasjonene. Flere tusen bilister har blitt belastet for rushtidsavgift, selv om de ikke har passert noen av bomstasjonene i rushtiden 7 og 9 eller 15 og 17.

Det er uklart hvem som har blitt feilbelastet. Derfor vil selskapet godskrive alle rushtidsavgifter for passeringer gjennom bomstasjonene, skriver avisen.

Godskrivingen vil bli gjennomført i januar og februar.

Vegdirektoratet har bestemt at det skal være pause i innkrevingen av rushtidsavgift fra og med 10. desember. Det er ikke kjent når den skal innføres igjen