Betonmast skal bygge Julsundet skole for Aukra kommune

Betonmast har signert avtale om bygging av Julsundet skole for Aukra kommune. Kontrakten er en samspillsentreprise og omfatter bygging av 2.500 m2 nybygg, samt rehabilitering av eksisterende bygg. Kontrakten er på 100 millioner kroner.

Betonmast vant i sommer konkurransen om bygging av skolen. Da startet en  samspillsfase der partene har jobbet sammen om å finne de beste løsningene. Nå er samspillsfasen ferdig og prosjektet vil nå gjennomføres i totalentreprise. Kontrakten ble signert onsdag 23. november og byggestart er januar 2017.

- Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven. Samspillsfasen har vist at partene jobber godt sammen og vi ser frem til det videre arbeidet med prosjektet, sier Eskild Røsand, daglig leder i Betonmast Røsand.

- Betonmast har igjen fått tillit til å bygge en skole, og vi får brukt vår opparbeidede kompetanse på samspillsentrepriser og på skolebygg her på Julsundet skole, avslutter Jørgen Evensen, konsernsjef i Betonmast.