Prosjektsjef Hanne Anette Stormo i Bane NOR og Roger Kjenås, prosjektsjef i Isachsen Anlegg.

BetonmastHæhre vant Bane NOR-kontrakt i Drammen

Utbyggingsprosjektet Drammen-Kobbervikdalen har signert sine to første kontrakter. Det er snakk om kontraktene for forberedende arbeider og for støy- og rystelsesmålinger.

 - Det er en viktig milepæl for et prosjekt å inngå de første kontraktene, sier prosjektsjef i Bane NOR Hanne Anette Stormo.

Kontraktene det er snakk om er «UDK 27 – forberedende grunnarbeider tunnel» på 60 millioner kroner, og «UV 21 – Eiendomsbesiktigelser, setningsmålinger, støy- og vibrasjonsmålinger», til en verdi av 35 millioner kroner. UDK 27 ble vunnet av Isachsen Anlegg AS, et selskap i BetonmastHæhre-konsernet. UV 21 ble tildelt Rambøll Norge AS.

BetonmastHæhre-kontrakten er på 60 millioner kroner, og omfatter opparbeidelse av riggområder på fire steder.

- Vi er godt fornøyd med å få med Isachsen Anlegg på laget, sier prosjektsjef Hanne Anette Stormo.
- Deres tilbud var det beste, og det er en lokal bedrift som kjenner Drammen svært godt, og det er en kjempefordel for prosjektet, tilføyer Stormo.

Prosjektet Drammen-Kobbervikdalen skal bygge dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen, samt mellom Drammen stasjon og Gulskogen stasjon. Hovedarbeidene begynner ikke før høsten 2019, men innen den tid skal det være gjort mange forberedelser. Kontrakten som nå er signert omfatter arbeider som etter planen starter opp høsten 2018.

- Mesteparten av denne kontrakten dreier seg om å opparbeide riggområder, sier Stormo.
- Det betyr å gjøre alt klart til hovedarbeidene starter opp. Selv om det ikke er et veldig stort oppdrag, så er det viktig at det blir gjort på en god måte, og innenfor tidsfristen. Det er jeg sikker på at Isachsen Anlegg får til.

- Vi er selvsagt veldig fornøyd med å få denne kontrakten, sier prosjektsjef Roger Kjenås i Isachsen Anlegg.

- Dette er et spennende prosjekt for Drammen, og for oss. Vi er en lokal bedrift som satser tungt i denne byen, så vi er veldig glade for å få være med.

Kontrakten omfatter arbeider på flere steder i byen. Det skal anlegges riggområder på Gulliksrud, Danserud, Austad og Sundhaugen. Enkelte av stedene vil riggområdene komme relativt tett innpå naboer, og Kjenås sier at dette er noe han er veldig bevisst.

- Vi skal ha et godt og tett samarbeid med Bane NOR. Når vi skal jobbe såpass tett på mennesker, så er det viktig at vi er samkjørte, og at vi ikke jobber på en måte som skaper unødig ulempe for naboene.

Kontrakten om støy- og rystelsesmålinger ble vunnet av Rambøll Norge AS. Kontrakten omfatter eiendomsbesiktigelser, setningsmålinger, støy- og vibrasjonsmålinger. Det er en samlekontrakt som også kan omfatte arbeider for prosjektet Nykirke-Barkåker på Vestfoldbanen.

- Dette er en viktig kontrakt for oss, sier divisjonsleder John Harald Amundsen i Rambøll Norge AS.
- Den går over flere år, er i et interessant prosjekt med mange faglige utfordringer, så dette er også et godt fundament for videreutvikling og vekst i disse fagområdene for oss.

Jobben Rambøll skal utføre innebærer arbeider på eiendommer nær prosjektets anleggsområder. Målerne som blir plassert ut skal sikre at støy og rystelser er innenfor akseptable grenser. Naboer som kan bli berørt av anleggsstøy vil bli kontaktet direkte i forkant av befaring og montering av måleutstyr.

- Dette handler om noe som er helt sentralt i vår virksomhet, at vi tar hensyn til omgivelsene når vi jobber, sier Hanne Anette Stormo.
- Vi skal passe på at de som blir berørt blir påført minst mulig ulempe i forbindelse med våre prosjekter.

John Harald Amundsen er enig.
- Prosjektet skal jobbe tett på boliger, så for oss blir det viktig å samarbeide tett med Bane NOR, slik at vi får gjort en skikkelig jobb.