En enkel sjekk med et 90-graders armeringsjern brukes for å sikre at stein ikke blir med anleggsmaskinene ut på veiene. Foto: BetonmastHæhre

BetonmastHæhre med smart tiltak mot stein i veibanen

Erfaringene fra innføringen av obligatorisk sjekk av drag og tvilling på alle lastebiler på E6 Kolomoen - Arnkvern er udelt positive.

– Det har spredd seg som en innarbeidet rutine på hele anlegget. Alle er opptatt av at dette skal følges, og det har blitt en form for selvjustis på anlegget, sier Heiki Smestad, HMS koordinator hos BetonmastHæhre Anlegg på E6 Kolomoen – Arnkvern i en pressemelding fra entreprenøren.

20.000 passerer anlegget hver dag

Stein i veibanen som faller av karmer, drag eller tvillinghjul er et stort problem i anleggsbransjen. Lastebiler har en tendens til å dra med seg stein fra anleggsområdet og ut på offentlig vei. Når bilen så kommer opp i fart, løsner typisk steinen og blir liggende i veibanen. Dermed oppstår farlige situasjoner for de som ferdes på veien og for de som jobber på anlegget. I snitt passerer 20.000 trafikanter Kolomoen - Arnkvern-anlegget hver dag.

– Byggherren ser dette som et godt tiltak for å redusere risikoen for trafikantene. Erfaringsmessig har det vært for mange skader på grunn av stein i veien etter massetransport. Skader som ofte har vært alvorlig, uttaler Nye Veiers representant, SHA rådgiver Knut Ødemark i pressemeldingen.

Heiki Smestad sier at kontrollene foregår i såkalte rene soner, både i forbindelse med lasting og lossing. Mange av sjåførene benytter et spesialverktøy til jobben; et 90-graders armeringsjern som kommer til i kriker og kroker. Ordningen ble innført fra dag én, og er i dag en naturlig integrert del av sikkerhetsarbeidet på anlegget.

Oppfordrer entreprenører til samme ordning

– Vi har hatt mye trøkk på dette temaet, og inkludert det i sikkerhetskursene våre. Alle må gjennom dette, enten du er lastebilsjåfør eller vanlig arbeider, forklarer Smestad, som legger til at BetonmastHæhre har tatt kontakt med flere lokale entreprenører med en oppfordring om å kopiere ordningen.

BetonmastHæhre oppfordrer andre entreprenører til å kopiere ordningen. Foto: BetonmastHæhre

BetonmastHæhre startet opp arbeidene på Kolomoen - Arnkvern i juni 2017. Prosjektet har oppnådd gode resultater på helse, miljø og sikkerhet, noe Smestad tillegger en sterk sikkerhetskultur og et tett og godt samarbeid med byggherren Nye Veier.

– Et godt samarbeid fra byggherre og hele rekken ned til den enkelte arbeidstaker er en forutsetning for å lykkes med dette arbeidet. Det er også viktig å formidle klare forventninger helt ut i linjen. Nå oppfordrer vi bransjen for øvrig til å innføre denne enkle rutinen, slik at veiene blir tryggere for alle trafikanter, avslutter Smestad.