Konsernsjef Jørgen Evensen i BetonmastHæhre (t.v.) og konsernsjef i Haakon Tronrud i Tronrud Gruppen.

BetonmastHæhre kjøper Tronrud Gruppen

BetonmastHæhre fortsetter veksten. De har nå inngått avtale om kjøp av Tronrud Gruppen, og vil dermed havne på rundt 10 milliarder kroner i omsetning i 2017.

Kjøpet omfatter hele Tronrud Gruppen, som består av entreprenørselskapene Tronrud Bygg, Tronrud Mjøsbygg og Tronrud Anlegg.

– Med dette fortsetter BetonmastHæhre å vokse i strategisk viktige markeder, sier Jørgen Evensen, konsernsjef i BetonmastHæhre til Byggeindustrien.

Tronrud Bygg er en tung aktør på Ringerike, og har bygget seg opp et sterkt navn siden Haakon Tronrud etablerte selskapet midt på 1970-tallet.

– Tronrud Bygg er den ledende entreprenørbedriften på Ringerike, og Ringeriksregionen spås en kraftig vekst i årene som kommer. Kjøpet av Tronrud Gruppen gir BetonmastHæhre en ledende posisjon i dette strategisk viktige markedet, og kompletterer vår virksomhet på Østlandet. Samtidig vil Tronrud Mjøsbygg og Tronrud Anlegg både styrke og komplettere vår eksisterende virksomhet på Innlandet og i anlegg, legger Evensen til.

De ansatte i de to selskapene ble informert om oppkjøpet tirsdag ettermiddag.

– Skal videreføre den lokale identiteten
Haakon Tronrud etablerte Tronrud Bygg i 1976, og selskapet har utviklet seg fra en tradisjonell trehusbygger til et moderne entreprenørkonsern. Hovedkontoret ligger på Hønefoss. Avtalen innebærer at Haakon Tronrud går inn på eiersiden i BetonmastHæhre.

Haakon Tronrud forteller at de har jobbet med avtalen en lengre periode, og at det for hans del har vært en modningsprosess.

– Etter at samtalene for alvor materialiserte seg etter jul har jeg blitt stadig mer overbevist om at dette er det rette grepet. Jeg føler ikke at jeg selger livsverket, men at det overlates BetonmastHæhre med en klar intensjon om at det er det beste både for selskapene og ikke minst for mine lojale medarbeidere. Avtalen vil styrke selskapene, sikre en god utvikling og gi trygge, gode og attraktive arbeidsplasser i fremtiden. Både ansatte og kunder får nå tilgang til et fremtidsrettet konsern som har muskler, samtidig som Tronrud-selskapene videreføres med den lokale tilhørigheten, som vi mener er viktig, sier Haakon Tronrud, konsernsjef i Tronrud Gruppen.

Han peker på at bygg- og anleggsbransjen går mot en konsolidering, og at denne avtalen er et ledd i å møte fremtidens utforinger og muligheter.

– Vårt lokalmarked vil i tiden fremover by på enda flere og større prosjekter, og kapasitet ville blitt en begrensning hvis vi hadde fortsatt å stå alene, påpeker Tronrud.

Omsetter for 700 millioner kroner
Utviklings- og forvaltningsselskapet Tronrud Eiendom er ikke en del av oppkjøpet, og Haakon Tronrud skal fortsette å lede dette selskapet, og vil dermed ikke bli aktivt med videre i entreprenørselskapene utover eierposisjonen i BetonmastHæhre.

Avtalen skal etter planen signeres innen en uke, og kjøpet vil bli fullført i løpet av juni, i etterkant av Konkurransetilsynets behandling av oppkjøpet.

Tronrud Gruppen hadde i 2016 en omsetning på 700 millioner kroner og har cirka 245 medarbeidere.

BetonmastHæhre er blitt et av landets største entreprenørkonsern innenfor bygg, anlegg og eiendom. De har etter dette oppkjøpet over 2.300 medarbeidere, og omsetningen i 2017 vil ligge på rundt ti milliarder kroner. I tillegg til Tronrud Gruppen, er det nylig blitt kjent at også anleggsgartnerselskapet Steen & Lund blir en del av BetonmastHæhre-konsernet.