BetonmastHæhre henter ytterligere 250 millioner kroner

Tidligere i høst opplyste BetonmastHæhre at de ville hente 350 millioner kroner via en emisjon. Nå har de fylt opp kassen med 250 millioner kroner til.

Det vises til pressemelding datert 19. august, der det ble kjent at BetonmastHæhre har inngått avtale med en eiergruppering bestående av AF Gruppen og ledende medarbeidere i Betonmast om salg av 100 prosent av aksjene i Betonmast-konsernet. I forbindelse med gjennomføringen av salget ble det annonsert en kapitalforhøyelse i anleggsvirksomheten på 350 millioner kroner, som senere er vedtatt på ekstraordinær generalforsamling. Denne kapitalforhøyelsen er nå besluttet økt til 600 millioner kroner gjennom en Emisjon 2 på 250 millioner kroner, skriver konsernet i en ny melding.

– Vi har vært opptatt av å etablere en solid og god kapitalisering av det nye anleggskonsernet Hæhre & Isachsen Gruppen og samtidig sikre sluttføring av salget av Betonmast. I prosessen har vi sett at tilførsel av noe mer egenkapital enn det vi opprinnelig la til grunn, vil tjene selskapet fremover, sier Svein Hov Skjelle, konsernsjef i dagens BetonmastHæhre AS og leder av den nye Hæhre & Isachsen Gruppen.

BetonmastHæhre vil skifte navn til Hæhre & Isachsen Gruppen ved sluttføring av salget av Betonmast.

Emisjon 1 og 2

Hæhre & Isachsen Gruppen vil gjennomføre en emisjon på til sammen 600 millioner kroner, gjennom to emisjoner; Emisjon 1 på 350 millioner kroner (som tidligere kommunisert) og Emisjon 2 på 250 millioner kroner. Begge emisjonene er fulltegnet, og de vil gjennomføres i parallell samtidig med sluttføringen av salget av Betonmast.

Emisjon 1 vil være en rettet emisjon på 350 millioner kroner mot Knarten Holding AS (et selskap kontrollert av Albert Kr. Hæhre og familie) og Rune Isachsen Holding AS. Emisjon 2 vil være rettet mot et konsortium bestående av Knarten Holding AS, Rune Isachsen Holding AS, HCA Melby Aksjeselskap, Nordavind Invest AS, Pesa Invest AS, Jahema AS, Vesterli Eiendom AS, OBOS BBL og Constructio AS. Så vel aksjer tegnet i Emisjon 1 som i Emisjon 2 vil på et senere tidspunkt tilbys videresolgt til øvrige aksjonærer i Hæhre & Isachsen Gruppen i henhold til deres relative eierandel og til samme kurs. OBOS BBL og Constructio AS har fortrinnsrett for salg av aksjer i nedsalget.

Emisjonskursen for begge transjene er fastsatt til kr. 58,00. Emisjon 1 ble godkjent på generalforsamling i september, mens Emisjon 2 vil fremlegges for godkjennelse på generalforsamling 25. oktober 2019. Aksjonærer som representerer 67 prosent av aksjene har forpliktet seg til å stemme for emisjonen.

Aksjonærer i selskapet som også er sentrale deltakere i Betonmast Holding AS – selskapet som sammen med AF Gruppen kjøper Betonmast – har fraskrevet seg retten til å tegne aksjer i videresalget i Emisjon 1.

Salget av Betonmast ventes sluttført i slutten av oktober. Som tidligere annonsert, vil aksjonærene i BetonmastHæhre motta et ekstraordinært utbytte på 1.900 millioner kroner, eller NOK 132,98 per aksje, etter at salget er sluttført. Utbetalingen er ventet å finne sted så snart som mulig umiddelbart etter gjennomført salg.

Etablerer solid kapitalstruktur

I forbindelse med transaksjonen vil den nye Hæhre & Isachsen Gruppen styrke egenkapitalen og likviditeten med 775 millioner kroner. I tillegg inngår selskapet i forbindelse med transaksjonen en ny lånefasilitet i DNB på 0,8 mrd. Denne fasiliteten vil erstatte dagens lånefasiliteter når transaksjonen gjennomføres. Basert på siste rapporterte regnskapstall (1. kvartal 2019 – foreløpig proforma) vil hovedtallene i balansen være:

· Egenkapital på ca. 2,8 mrd. tilsvarende en egenkapitalandel på ca 48 %. ·Likviditet og ubenyttede lånerammer utgjør ca. 1,2 mrd.

– Med dette legges grunnlaget for at vi nå kan fokusere 100 prosent på daglig virksomhet og forbedringsarbeid. Øverst på vår agenda fremover står Trygt Hjem og arbeidet med å forbedre lønnsomheten, sier Svein Hov Skjelle i meldingen.