BetonmastHæhre har et godt samarbeid med Kristiansund kommune. Nå skal de bygge Rokilde omsorgsboliger og dagsenter. Illustrasjon: Kristiansund kommune

BetonmastHæhre bygger omsorgsboliger og dagsenter i Kristiansund

BetonmastHæhre Røsand skal bygge Rokilde omsorgsboliger og dagsenter for Kristiansund kommune.

Den eksisterende bebyggelsen skal rives ned til råbygg. Deretter skal bygget gjenreises og tilpasses dagens krav og standarder. I tillegg skal det opparbeides et godt uteområde og parkeringsfasiliteter.

- Vi har gjennom flere prosjekter for Kristiansund kommune, sist Karihola barnehage og Nordlandet barnehage, etablert et veldig godt samarbeid med kommunen. Det vil vi dyrke videre også i dette prosjektet. Vi ser frem til å komme i gang med byggingen av et tidsriktig helsebygg i Kristiansund, sier Eskild Røsand, daglig leder i BetonmastHæhre Røsand i en pressemelding.

Rokilde omsorgsboliger og dagsenter var sykehjem frem til årsskiftet 2016/17. Dette skal nå ombygges/totalrenoveres til omsorgsboliger, dagsenter og administrasjon. Det skal bygges 38 boenheter, i tillegg til et dagsenter for 32 brukere og ansatte. Prosjektet skal tilrettelegges for demente både innomhus og utomhus, og har ambisjoner om å ta i bruk det nyeste innen velferdsteknologi.

BetonmastHæhre Røsand vant konkurransen i våres, og kontrakten ble signert før sommeren. Partene har startet en samspillsfase som vil pågå frem til oktober. Byggingen forventes igangsatt i løpet av fjerde kvartal, og vil pågå til sommeren 2020. Prosjektet vil gjennomføres i totalentreprise etter endt samspill.