BetonmastHæhre bygger E6 Kolomoen-Arnkvern for Nye Veier

Styret i Nye Veier AS har tildelt entreprisen for bygging av ny E6 Kolomoen−Arnkvern til BetonmastHæhre-selskapet Hæhre Entreprenør. Kontrakten beløper seg til 1.812 millioner kroner eks. mva.

Strekningen er 19 kilometer lang og skal bygges som firefelts motorvei. Kolomoen–Kåterud åpner sommeren 2019, mens strekningen videre nordover gjennom Åkersvika og fram til Arnkvern åpner sommeren 2020.

Skarp konkurranse
– Det har vært skarp konkurranse blant kompetente og seriøse aktører om prosjektet E6 Kolomoen−Arnkvern. Vi har hatt en svært grundig anskaffelsesprosess, og fått en bekreftelse på at Nye Veiers gjennomføringsmodell ender opp med kostnadseffektive og gode løsninger. Vi har fått en leverandør med det beste tilbudet, og opplever at vi har god kontroll på risiko i prosjektet, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS i en pressemelding.

Glede i BetonmastHæhre

I BetonmastHæhre-leiren er de naturligvis strålende fornøyd med å ha blitt valgt av Nye Veier til å utføre jobben på E6. Det er bare noen få uker sider de signerte kontrakten om utbyggingen av E18 Rugtvedt – Dørdal, en jobb til 1,8 milliarder kroner, med nettopp Nye Veier.

– Dette bekrefter vår posisjon som en av de ledende infrastrukturutbyggerne i Norge. Jeg er meget godt fornøyd med at vi klarte å hente hjem denne kontrakten i tett konkurranse med flere andre aktører, sier konsernsjef Jørgen Evensen i BetonmastHæhre i en kommentar til Byggeindustrien.

Han roser arbeidet som er blitt gjort av organisasjonen i arbeidet rundt E6-konkurransen.

- Jeg er utrolig stolt over de fantastisk kompetente medarbeiderne og all innsats de har lagt ned for å få til dette. Dette er virkelig en gledens dag i BetonmastHæhre, legger Evensen til.

Kontrakten er en totalentreprise med prosjektering og utbygging inkludert drift og vedlikehold. Dette er den andre entreprisekontrakten mellom Nye Veier og Hæhre Entreprenør. De har med Rambøll Norge AS som rådgivere på prosjektering.

Fire aktører ble med videre
Konkurransen om bygging av E6 Kolomoen−Arnkvern ble kunngjort 02.09.16. Ved fristens utløp 05.10.16 var det kommet inn syv søkere som ønsket å bli prekvalifisert. Søkerne ble grundig evaluert opp mot kravene i kvalifikasjonsgrunnlaget, og fire tilbydere ble med videre i prosessen : AF Gruppen Norge AS, NCC Norge AS, Roadbridge Aibel joint venture og Hæhre Entreprenør. Roadbridge Aibel joint venture valgte å ikke levere tilbud ved tilbudsfristen 10.03.17.

- Hæhre Entreprenører ble valgt fordi de er best på fem av seks kriterier. De er best på pris, miljøhensyn, helse og arbeidsmiljø, tekniske løsninger og gjennomføring. NCC Norge AS var tett bak, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i E6 Mjøsregionen.

Prosjektdirektør Moshagen, karakteriserer strekningen Kolomoen−Arnkvern som til dels krevende.

- Med høy trafikkmengde er det krevende å bygge langs med eksisterende E6, men vi har satt milepæler som ivaretar sikkerheten til både trafikanter, anleggsarbeidere og omgivelser. Det er også grunn til å nevne at Hæhre Entreprenør AS har den beste løsningen for utbyggingen gjennom Åkersvika naturreservat, sier Moshagen.

Kontrakten planlegges signert 12. juni 2017. Strekningen Kolomoen–Arnkvern inngår i utbyggingsprosjektet Kolomoen–Moelv. Hele strekningen skal stå ferdig sommeren 2021.