Betonmast bygger Kjelle helsepark i Tønsberg. Illustrasjon: Kristiansen og Bernhardt arkitekter

Betonmast bygger helsepark i Tønsberg

Betonmast skal bygge Kjelle helsepark i Tønsberg.

Kjelle helsepark vil blant annet romme en interkommunal legevakt for flere kommuner i Tønsberg-regionen, og blir på totalt 10.800 kvadratmeter fordelt på tre etasjer med underliggende garasjekjeller.

Kontrakten er en totalentreprise, og kontraktssummen er på omlag 150 millioner kroner før merverdiavgift, heter det i en pressemelding fra Betonmast.

Det er satt av 2.786 kvadratmeter til den interkommunale legevakten, et samarbeidsprosjekt for seks nærliggende kommuner i regionen. Legevakten får også kommunale akutte døgnplasser. I tillegg er leieavtale med Apotek 1 på plass. Planen er å få på plass ulike helserelaterte virksomheter som kan utfylle hverandre og danne et komplett helsebygg, skriver entreprenøren i pressemeldingen.

– Vi er svært stolte av å ha fått tilliten til bygge et så viktig helseprosjekt for en stor region med mange innbyggere, uttaler Eskil Thorkildsen, daglig leder i Betonmast Buskerud-Vestfold.

– Samarbeidet med de involverte partene har vært svært godt, og vi ser frem til det videre samarbeidet. Nå gleder vi oss til å være med på å bygge et godt prosjekt med gode kvaliteter for områdets innbyggere, fortsetter han i pressemeldingen.

– Betonmast ser store muligheter i Buskerud og Vestfold. Realiseringen av dette prosjektet bekrefter at det er vilje til å bygge gode helsebygg i regionen. Vi ser frem til å bidra med vår spisskompetanse inn i dette prosjektet, supplerer konsernsjef Jørgen Evensen.

Byggestart er satt til august, og skal etter planen ferdigstilles senhøsten 2017.