Betonmast bygger for Infinitum utenfor Narvik. Illustrasjon: Kvadrat arkitekt

Betonmast bygger for Infinitum i Nordland

Betonmast Romerike har signert avtale med Infinitum om prosjektering og bygging av et nytt produksjonsanlegg i Bjerkvik utenfor Narvik.

Prosjektet er en samspillsentreprise verd omtrent 47 millioner kroner før merverdiavgift, og omfatter prosjektering og bygging av et nytt produksjonsanlegg for innsamling av resirkulerbar emballasje for drikkevarer. Totalt areal er på omtrent 1.700 kvadratmeter, skriver Betonmast i en pressemelding tirsdag.

Daglig leder Svein Rennan i Betonmast Romerike. Foto: Betonmast

Infinitum driver panteordningen i Norge. Det nye anlegget vil bli dimensjonert for å kunne ta imot økte mengder gjenvinningsflasker og bokser i framtiden, heter det i meldingen.

– Betonmast Romerike har et godt forhold til Infinitum, etter å ha bygget både et resirkuleringsanlegg i 2020 og et sorteringsanlegg tilbake i 2013 for Infinitum her på Romerike. Vårt søsterselskap Betonmast Trøndelag har også et tilsvarende prosjekt for Infinitum i Trøndelag, sier Svein Rennan, daglig leder i Betonmast Romerike.

– Fordelene med å bygge flere prosjekter for samme kunde, er at vi kjenner behovene og vet hvilke løsninger som fungerer, samtidig som vi vet at kjemien er der. Vi setter pris på tilliten Infinitum viser oss ved å ønske å samarbeide med oss også på dette prosjektet, og føler oss sikre på at også prosjektet i Narvik vil bli vellykket for alle parter, fortsetter Rennan.

Samspillsperioden er allerede i gang, og planlagt byggestart er i august 2021, heter det i pressemeldingen.