Illustrasjon: Børve Borchsenius ArkitekterIllustrasjon: Børve Borchsenius ArkitekterIllustrasjon: Børve Borchsenius ArkitekterIllustrasjon: Børve Borchsenius ArkitekterIllustrasjon: Børve Borchsenius Arkitekter

Betonmast bygger 69 nye leiligheter på Klosterøya Vest i Skien

Betonmast Telemark har signert avtale med Klosterøya Vest om bygging av ytterligere et byggetrinn på Klosterøya i Skien.

Det skriver Betonmast i en pressemelding mandag.

Avtalen er en totalentreprise, og har en verdi på om lag 190 millioner norske kroner før merverdiavgift.

Fjerde byggetrinn på Klosterøya Vest omfatter totalt 69 leiligheter fordelt på tre bygg over et underliggende garasjeanlegg. Avtalen er delt i to, der første del omfatter den første blokken med 29 leiligheter og tilhørende garasjeanlegg, samt prosjektering for hele parkeringskjelleren. Del to av avtalen gjelder de andre to byggene med henholdsvis 15 og 25 leiligheter og garasjeanlegget under disse, skriver Betonmast.

Interessen for leilighetene i prosjektet har, ifølge pressemeldingen, vært stor, og ved salgsstart var ni av 29 leiligheter i den første blokken solgt før kvelden var omme. Avrop av del to er betinget av oppnådd salgsmål når dette trinnet legges ut for salg, skriver Betonmast videre.

Bak Klosterøya Vest står eiergrupperingen Conceptor Bolig AS, Skien BBL, Betonmast Eiendom AS og Multifag AS. I en samspillsperiode har utviklingen av dette byggetrinnet, kalt Lind, vært ledet av en byggherrestyrt styringsgruppe. Her har representanter fra alle eierne, arkitekter, byggherrens rådgivere samt Betonmast Telemark som totalentreprenør vært med.

– Samspillsperioden har fungert meget bra. Alle har bidratt med sin spisskompetanse og fått utviklet prosjektet i en bærekraftig, kostnadseffektiv og markedstilpasset retning, sier Frode Antonsen, daglig leder i Betonmast Telemark.

– Jeg er stolt av våre medarbeidere, som nok en gang har utarbeidet et flott prosjekt. Betonmasts erfaring er at samspill kommer alle parter i prosjektet til gode, kommenterer konsernsjef i Betonmast, Jørgen Evensen.

– Dette har vært et givende samarbeid, og en god formel for den videre utviklingen på Klosterøya. Som utbyggere er vi stolte av å være med å bidra til den spennende utbyggingen av Skien, og gjøre de tidligere områdene til Union fabrikker attraktive å bo i, avslutter prosjektsjef Lise Møllendal i Betonmast Eiendom i pressemeldingen.