Enova støtter Saferock med 11,5 millioner kroner. Foto: OiOiOi
Enova støtter Saferock med 11,5 millioner kroner. Foto: OiOiOi

Betongsatsingen Saferock får Enova-støtte

Enova støtter nytt pilotanlegg for produksjon av mer klimavennlig betong med 11,5 millioner kroner.

Saferock har utviklet en teknologi som skal erstatte sement med geopolymerer i produksjonen av betong.

– Betongindustrien vil spille en viktig rolle for at vi skal nå våre klimamål. Produksjon av betong er i dag en stor utslippskilde for klimagass både nasjonalt og internasjonalt. For å komme til en 1,5 graders verden, trenger vi klimagrep som hjelper industrien med å kutte sine utslipp raskt samtidig som man tar vare på arbeidsplassene og styrker konkurranseevnen. Karbonfangst og lagring, hvor Norge er i front, er én vei å gå. Dersom Saferock lykkes med sitt prosjekt, vil vi ha enda et alternativ for produksjon av betong med lave klimagassutslipp. Og det attpåtil ved å ta i bruk en ressurs som i dag er avfall, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Saferock er en spin-off fra Universitetet i Stavanger og målet med pilotanlegget er å kommersialisere egenutviklet teknologi for produksjon av geopolymerbetong. Enova støtter prosjektet med 11,5 millioner kroner.

– Enova støtter de som går foran og baner vei for mer bærekraftige produkter i byggebransjen. Dette pilotprosjektet kan demonstrere at løsningen kan skaleres fra laboratoriestadiet til industriell størrelse samtidig som produktkvaliteten opprettholdes. Dette er ny teknologi som vi trenger for å nå klimamålene om reduserte utslipp, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, i meldingen.

– Saferocks teknologi baserer seg på en blanding av knust stein og geopolymer, og unngår dermed både forbrenning og bruk av kalk, skriver Enova.

– Vi er veldig fornøyde med støtte fra Enova for å etablere et pilotanlegg for produksjon av bærekraftig betong. Dette er en viktig milepæl i selskapets planer for å kommersialisere fremtidens bygningsmateriale uten CO2-utslipp fra produksjon. Markedet for bærekraftige og sirkulære bygningsmaterialer er i sterk vekst og Saferock ser store muligheter med vår teknologi innen bærekraftig betong, sier daglig leder Espen Lea i Saferock AS.

Avgangsmasser fra gruvedrift har vist seg spesielt godt egnet i Saferocks produksjonsprosess. Ilmenittprodusenten Titania skal levere gruveavfall som innsatsfaktor til pilotanlegget. Ved full drift vil anlegget ha en produksjonskapasitet på opptil 17 tonn geopolymerbetong per dag.

I pilotperioden skal produktkvaliteten testes ut i samarbeid med Universitetet i Stavanger. I tillegg planlegger Lysefjorden Investering å demonstrere bruk av geopolymerbetong fra Saferocks pilotanlegg i oppføring av et signalbygg ved Lysefjorden i samarbeid med Snøhetta.

– Dette er et interessant samarbeid, som kan bidra til kunnskapsspredning og markedsføring av geopolymerbetong som klimavennlig byggemateriale i bransjen nasjonalt og internasjonalt, sier Nakstad.

Samarbeidspartnere i prosjektet er Titania AS, Velde Industri AS, Resitec AS, Snøhetta AS og Lysefjorden Investering AS.