Prisvinner Knut Ose Kjellsen

Betongpris til Knut Ose Kjellsen

På Betongdagen 2015 fikk Knut Ose Kjellsen Betongforeningens innsatspris.

Prisvinneren er utdannet som bygningsingeniør fra Agder Ingeniør- og distriktshøgskole i 1982 og som sivilingeniør fra NTH i 1985.

Eivind Heimdal deler ut prisen på Norsk Betongdag i Trondheim.

Etter å ha jobbet som konstruktør hos E. Strømme AS, gikk prisvinneren tilbake til NTH og fullførte sin doktorgrad i 1990. (tittel på avhandlingen: «Physical and mathematical modelling of hydration and hardening of portland cement concrete as a function of time and curing temperature»).

Fra 1991 var han ansatt ved CBI i Stockholm og ble i 1997 hentet til Norcem sin FoU avdeling i Brevik. Der har arbeidet vært omfattet av forskning og utvikling samt brukerstøtte og kundeservice for anvendelse av sement. Prisvinneren har også vært professor II ved NTNU i perioden 2007 til 2012. Fra 2012 har prisvinneren vært forskningssjef i Norcem.

Prisvinnerens grundige fagkunnskaper kombinert med sin evne til pedagogisk framstilling, har gjort at prisvinneren også gjennom de senere årene har fått ansvar for veiledning av flere Master og PhD - studenter ved flere læresteder.

Han har vært og er fortsatt tungt inne i mange forskningsprosjekter (bl. a. Coin – prosjekter). Fagfeltet til prisvinneren er bredt. Ett av spesialområdene til prisvinneren har vært styring av egenskapsutvikling til sement og betong med bl.a. valg av bindemidler for å redusere risikoen for riss i herdnet betong. Dette har vært i et nært samarbeid med både «tyngre brukere» og med forskningsmiljøene.

Et annet spesialområde har vært prisvinnerens bidrag til utviklingen av sementer på det norske markedet med spesielt fokus på miljøaspektet og bruksegenskaper forøvrig.

Flere av aktivitetene til prisvinneren går utover landets grenser; prisvinneren har et internasjonalt nettverk og har en betydelig vitenskapelig publikasjonsliste.

Like fullt har han et langt engasjement innen Norsk Betongforening, spesielt i Miljøbasen og i Miljøkomitéen hvor prisvinneren var primus motor for utgivelsen av Norsk Betongforening sin rapport nr 4 «Karbonopptak i betong» i 2014. Prisvinneren har i mange år bidratt som foreleser og har sittet i kurskomiteer i Norsk Betongforening.

På fritiden er det de familiære aktivitetene som er i fokus. Prisvinneren liker å holde seg i form, trives i slalåmbakken, har deltatt i Birken og sykler ofte til jobben året rundt.

Prisvinneren er en svært hyggelig og omgjengelig person og uttrykket «hel ved», er dekkende for hans personlighet.

Vi håper at hans entusiasme og faglige dyktighet i årene fremover kommer betongbransjen og spesielt Norsk Betongforening til gode, sa Eivind Heimdal da prisen ble overrakt.