Ya Peng var strålende fornøyd med å kunne motta Betongforeningens FoU-pris for 2014 av styreleder Kjersti Kvalheim Dunham.

Betongforeningens FoU-pris til Ya Peng

Ya Peng forsvarte i mars sin PhD-avhandling utført ved Institutt for konstruksjonsteknikk på NTNU. Torsdag kunne hun motta Norsk Betongforenings FoU-pris for 2014.

Prisen fikk hun for sin PhD-avhandling « Sedimentation and bleeding of cement paste »,

I PhD avhandlingen har Peng utviklet en ny prøvemetode for karakterisering av stabilitet av fersk sementpasta. Metoden anvender sensitive målinger av hydrostatisk trykk til å karakterisere sedimentering, vannutskillelse («bleeding») og flokkulering.

I tillegg til metodeutvikling, verifisering og målinger på en rekke materialer (sement, pozzolaner, filler, tilsetningsstoff brukt i selvkomprimerende betong) er det vist hvordan hydrostatisk trykkmåling nær overflaten kan brukes til å beregne bleeding.

Ya Peng hadde stipend fra NTNU og det eksperimentelle arbeidet inkludert utstyrsbygging i NTNUs laboratorier var finansiert av COIN. Resultatene fra avhandlingen er publisert i journalpapers i ASTM, Elsevier / Cement and Concrete and Research og også i American Concrete Institute Special Publication 288 som en del av hennes avhandling NTNU 2014:89.

FoU prisen er et stipend på NOK 25.000,- som skal nyttes til en faglig reise.