GODT ÅR. Kalkulatør og HMS-ansvarlig Thomas Wilhelmson, daglig leder Torstein Langmo, prosjektleder Roy Styrvold, og prosjektleder Ruben Olsen i Sarpsborg-bedriften Betong & Tre AS kan se tilbake på et svært godt 2017-år. 2018 ser ut til å bli like bra.

Betongentreprenør økte overskudd fra 1,8 millioner til 8,5 millioner på ett år

Sarpsborg-bedriften Betong & Tre AS har hatt suksess med å eie fremfor å leie. I 2017 spratt både omsetning og fortjeneste i været, og 2018 tegner til å bli like bra. 

Betong & Tre AS

Betong & Tre AS er basert i Sarpsborg og utfører oppdrag for utbyggere og totalentreprenører i Østfold, men også i Oslo og Akershus. Selskapet utfører alt innen betong, som for eksempel for kontor, lager, forretning, landbruk og industribygg. De utfører også samferdselsoppdrag. I 2017 omsatte de for 75,8 millioner kroner.

Trevirksomheten for lengst ute av bildet, men Betong & Tre har valgt å beholde navnet uforandret likevel.

– Navnet er såpass innarbeidet i markedet at vi ikke ønsker å endre det. Tre-delen var viktig da selskapet ble startet i 1997. Da var vi tungt rettet inn mot driftsbygninger for bønder, men etter hvert har vi vokst og spesialisert oss på det området vi virkelig er gode. Det er betong vi kan. Det er innenfor det faget vi mener vi har markedets beste gutter, sier daglig leder Torstein Langmo Betong & Tre AS.

Gode år
Sammen med 42 kollegaer i det som er en av de ledende betongentreprenørene i Østfold, kan Langmo se tilbake et svært godt år i 2017.

I 2016 førte en kalkulasjonsfeil på en større jobb til at overskuddet «kun» ble på 1,8 millioner kroner av en omsetning på nesten 63 millioner.

Men i 2017 så det langt bedre ut på bunnlinja med 8,5 millioner kroner pluss før skatt. Omsetningen endte på rundt 75,8 millioner.

Ifølge Langmo ser 2018 til å bli like bra.

– Det er flere grunner til at marginene våre er blitt forbedret. Vi har kjørt hardt på profesjonalisering av hele bedriften, vi eier svært mye eget utstyr og vi er skolerte på Norsk standard, både innen kontrakt og utførelse, sier Langmo.

Han sier de også har klart å hente ut gevinster gjennom å digitalisere seg på områder de har hatt mulighet til å ta i bruk ny teknologi.

– Er det noe bygg og anlegg henger etter på, så er det det digitale. Vi har ikke vært redde for å prøve ut nye ting, og har forenklet mye av driften gjennom at vi nå bruker bildedokumentasjon langt oftere enn før. Vi har også investert i mye nytt utstyr som både effektiviserer driften, men som også sparer guttene våre for mye slitasjearbeid. Det er ikke til å legge skjul på at betongarbeider er blytungt, sier Langmo.

Eier det meste selv
Men den aller største gevinsten henter de gjennom å eie det meste av utstyret sitt selv.

I utstyrsporteføljen har de blant annet en 50 tonns mobilkran, en 45-tonnmeter lastebilkran, to 80-tonnmeter lastebilkraner, tre teleskoptrucker og flere tusen kvadratmeter med veggforskaling pluss dekkeforskaling på rundt 1.000 kvadratmeter.

– Fordelen med å eie sitt eget utstyr er at vi agere raskt på hastejobber. Det er en styrke vi har. Vi slipper også mye administrativ jobbing med å organisere innleie av det vi trenger til enhver tid. Vi kjenner utstyret vårt godt og slipper også bråket i etterkant som ofte oppstår dersom det er deler som mangler når du leverer tilbake utstyret, sier prosjektleder Roy Styrvold.

– Men det krever også mye vedlikehold?

– Ja, det gjør det, og vi har to årsverk som sørger for vedlikeholdsarbeid på lageret vårt. Men vi mener de stillingene lønner seg i lengden, sier Torstein Langmo.

– Dere har levert solide tall i 2017 og 2018, hvordan er utsiktene for neste år?

– 2019 blir nok mer utfordrende, og vi forventer ikke like høy aktivitet som det har vært de to foregående årene. Vi har ikke klart å lande en stor tung jobb ennå som virkelig drar opp aktiviteten. Men vi har mye spennende på gang, så det blir bra, men det skal litt til for å måle seg med fjoråret, sier Langmo.

Men både Langmo og Styrvold er trygge på at aktiviteten forblir høy i et Østfold-marked som fortsatt er godt.

Derfor vil også bedriften vokse i antall medarbeidere fra 1. februar.

– Per dags dato er vi 42 stykker, men neste år gir vi to innleide ressurser fast jobb. I tillegg henter vi inn en ny lærling. Lærlingene våre har vært viktig for rekrutteringen i bedriften helt siden oppstarten. De er ofte lojale og flinke arbeidere som blir værende lenge, sier Torstein Langmo.