Konseptillustrasjonen viser en mulig bruløsning over Mjøsa fra sørøst. Illustrasjon: Selberg Arkitekter

Betong- og trebransjen hyller Mjøsbrukonsept

Både betongorganisasjonen Fabeko og Treindustrien roser Mjøsbru-konsept som har utstrakt bruk av tre. – Det er bra med en kombinasjon der materialene brukes til det de er best egnet til, sier daglig leder Jan Eldegard Hjelle i Norsk fabrikkbetongforening (Fabeko).

Onsdag presentere Nye Veier konsept for ny Mjøsbru, og det er klart at det blir en bru i en samvirkekonstrukjon mellom tre og betong.

Betongmannen Eldegard Hjelle reagerer positivt på det valgte konseptet dagen derpå.

Nye Veier valgte å gå videre med det belgiske entreprenørselskapet BESIX og italienske Rizzani til konkretiseringsfasen for regulering, prosjektering og bygging av ny firefelts motorvei fra Moelv til Roterud i Innlandet.

Forventer også miljøvennlige løsninger

Jan Eldegard Hjelle, daglig leder i Fabeko.

– Dette blir en betongbru med treoverbygning. Med de føringene som er lagt politisk for dette prosjektet, tror jeg bruløsningen blir bra, sier han til Byggeindustrien.

Eldegard Hjelle påpeker imidlertid at betongindustrien de siste årene har redusert utslippene kraftig og de betongtypene med lavest utslipp viser en reduksjon på 70 prosent.

– Jeg håper ikke entreprenøren blir tvunget til å bruke impregneringer eller andre materialer som er giftige, sier han.

Har alltid vært kombinasjon av materialer

– Er det konturene av fremtidens brubygging vi ser her?

– Kombinasjon av materialer har det vært i brubygging i alle år. Det som vil avgjøre er erfaringene med kostnader og driftserfaringer og levetid. Kombinasjoner av materialer er fremtiden, men materialene som kombineres vil gjenspeiles av teknologi, trender og arkitektur, sier han.

Klimanøytral betong i 2030

Nye Veier uttaler at konseptet har 39 prosent lavere klimautslipp enn en sammenliknbar betongkonstruksjon. Eldegard Hjelle påpeker imidlertid at betongindustrien de siste årene har redusert utslippene kraftig og de betongtypene med lavest utslipp viser en reduksjon på 70 prosent.

– Man vil spare mye på å gå fra gammel til ny betong, og på betongsiden har vi et mål om at betong skal være klimanøytralt i 2030, sier han.

Prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier opplyser til Byggeindustrien at det i Nye Veiers basiseksempel i betong er basert på bruk av lavkarbonbetong. Såkalt Low carbon type C-M35-M40 – 350kg Co2e/m3 betong (0,146 kg CO2e/kg betong).

Visningsprosjekt for teknologien i 2020

Eldegard Hjelle fastslår at Mjøsbrua vil bli stående som et visningsprosjekt for teknologien i 2020.

– Alle store brukonstruksjoner som Atlanterhavsveien, Svinesundsbrua og Hardangerbrua er visningsprosjekter i dag og referanseprosjekter for teknologen som ble behersket da de ble bygget. For Mjøsbrua blir løsningen en konstruksjon der betong bærer og treet spenner, sier han.

– Understreker potensialet

Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Jørn Hindklev

Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien er ikke uventet begeistret for konseptet med utstrakt bruk avtre leverte det laveste CO2-utslippet av de fire tilbyderne.

– Det er svært bra at løsninger med lavest klimagassutslipp vektlegges. Det er stilt materialnøytrale krav til klimagassutslipp, og et konsept med utstrakt bruk av tre vinner frem. Det sier noe om potensialet for bruk av tre i hele byggenæringen, skriver Finstad i en kommentar til Byggeindustrien.

Finstad mener prosjektet er banebrytendenår det gjelder løsninger for reduksjon av klimagassutslipp, samarbeid mellom ulike aktører, og ikke minst kombinasjoner av materialer.

Bestillerrollen kan benyttes til innovasjon

– Nye Veier vet i dag ikke hvem som skal levere trekonstruksjonen, men brua skal bygges i hjerte av en region for treindustri og med stor tilgang av råvarer. Det legger til rette for kortreiste, industrialiserte løsninger i tre, skriver hun.

Finstad mener prosjektet på en god måte viser hvordan bestillerrollen kan benyttes til næringsutvikling og innovasjon.

– Dette er spennende for hele byggenæringen, fastslår Finstad.

JV BESIX / Rizzani har norske AF Gruppen som underentreprenør. Multiconsult er rådgiver for entreprenørgrupperingen. Selberg Arkitekter AS er ansvarlig bruarkitekt på Mjøsbrua og landskapsforming rundt brukar og kryssområder.