Betaler mer enn svenskene for bredbånd

Nordmenn betaler mer for bredbånd enn svenskene, men mindre enn våre danske naboer.

Det viser en ny rapport om bredbåndsutviklingen i Norden. Rapporten «Broadband prices in the Nordic Countries» viser at finske priser på bredbåndsbruk ligger omtrent på det samme nivået som i Norge. Svenskene slipper altså billigere unna, mens danskene må betale noe mer. Norge kommer best ut på pris for etablering av bredbånd, ifølge Post- og teletilsynet. Rapporten som de fire landene har samarbeidet om, viser også at Norge ligger langt fremme både i nordisk og europeisk sammenheng når det gjelder utbredelse og bruk av bredbånd. ADSL er den mest utbredte aksessteknologi i alle de nordiske land, mens bredbånd over kabel-TV er mest utbredt i Danmark. Fiberaksesser er mest utbredt i Sverige.