Møteleder for torsdagens webinar er Grette-partner Marie Braadland. Foto: Grette

Besvarer viktige entrepriserettspørsmål i webinar

Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett arrangerer denne uken et digitalt seminar hvor entrepriserettslige spørsmål drøftes fra både juridiske og bransjemessige synspunkter.

Webinaret sendes direkte både på Entrepriseforeningens nettsider.

Webinaret arrangeres torsdag, og sendes fra advokatfirmaet Grettes lokaler i Oslo.

Møteleder er Grette-partner Marie Braadland.

– Det blir et spennende og matnyttig webinar hvor man ser problemstillinger fra både et juridisk og praktisk perspektiv, og det vil være nyttig for alle som jobber i tilknytning til entrepriseprosjekter, enten det er entreprenører, byggherrer, rådgivere eller andre, forteller Braadland.

Hovedtema i webinaret er knyttet til fremdriftshindringer i byggeprosjekter, og da særlig da hvordan slakken som ligger i fremdriftsplanen skal vurderes, og betydningen av at uforutsette forhold eller endringer påvirker den såkalte kritiske linjen.

I introduksjonen av temaet vil både byggherrers og entreprenørenes rettslige perspektiver presenteres av henholdsvis advokatene Arild Skage og Asbjørn Dølvik fra Kluge og Glittertind.

Etter at juristene har lagt frem sine synspunkter, skal sivilingeniør Stein Kirkeby fra rådgiverfirmaet Kirkeby AS dele sine betraktninger fra et mer praktisk ståsted.

– Når det oppstår fremdriftshindringer i et prosjekt som ikke er entreprenørens risiko, vil han som utgangspunkt ha krav på fristforlengelse. Men hvor lang skal fristforlengelsen være, hvordan skal slakken håndteres i et slikt perspektiv, og hva er konsekvensen av at en hendelse påvirker eller ikke påvirker kritisk linje? spør Braadland.

Det er flere av spørsmålene man vil prøve å besvare på torsdag.

I siste halvdel av webinaret gjennomføres et fast innslag fra Entrepriseforeningens medlemsmøter, nemlig et ekspertpanel som svarer på aktuelle spørsmål som medlemmene i foreningen har sendt inn. Denne gangen består panelet av jusprofessor dr. juris Lasse Simonsen og Bahr-partner dr. juris Jan Einar Barbo.

Webinaret sendes direkte både på Entrepriseforeningens nettsider.