Bestumveien 99

Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson

Bestumhjemmet på Lilleaker i Oslo opphørte å eksistere i 2010. På den samme solrike tomta har Strukta nettopp ferdigstilt 38 leiligheter for et utviklingsselskap som Attivo AS står bak.

Fakta

Sted: Oslo
Prosjekttype: Boligblokk
Bruttoareal: 7.058 kvm
Byggherre: Bestumveien 99 AS
Totalentreprenør: Strukta
Kontraktssum eks. mva:
101 millioner kroner
Arkitekt: Siv. ark. Jan Terje Iversen
LARK: Link Landskap
Rådgivere: RIB: Kjell Ludvigsen l RIBR: Egil Berge l RIG og naboregistrering/ vibrasjonsmåling: Multiconsult l RIA: Brekke & Strand l Miljøteknisk undersøkelse: Norconsult l RIV rør og utførende: Askim og Mysen Rør l RIV ventilasjon og utførende: Blikra og Søderblom l RIE: Mingar Consult
Underentreprenører og leverandører: Materialer: Optimera l Vinduer: Norgesvinduet l Graving: Topaas og Haug l Betongarbeider: Kramer Entreprenør / Betong og Tre l Råbygg: Spenncon l Elektro: O. Stabell l Heis: Schindler Heis l Oppmåling: Asker Oppmåling l Tømrerarbeider: Indianbygg l Himlinger: Bærum ByggMontering l Kjøkken og garderober: HTH l Kjerneboring: Mimax l Garasjeporter: Hörmann Norge l Gulvsparkel: Aker Byggteknikk l Flis og membran: Flispartner l Tredører: Dooria Norge l Alu-dører og glasstak: Aluminiums-
fasader l Brannsikringsarbeider og lev. ståldører: Oslo Brannsikring l Blikkenslager: Edvin Hansen l Tepper og belegg: Intep l Merking og skilter: Bestmark l Lås og beslag: Akershus Lås l Maler: Malermester Dema

Bestumhjemmet ble oppført i 1974 av Frelsesarmeen, og var eid og drevet av dem frem til sykehjemmet ble nedlagt i 2010. Etter flere eierskifter og etter at den var blitt omregulert fra allmen-
nyttig formål til boligformål, overtok utviklingsselskapet Attivo den 5,1 mål store tomta i 2012.

Skulle bygges om
– Det var planer om å bygge Bestumhjemmet om til boliger, siden regulerings-
planen er skreddersydd for det da eksisterende sykehjemmet. For eksempel er alle reguleringslinjene i dette prosjektet tatt fra gesimslinjene til sykehjemmet, forklarer sivilarkitekt Jan Terje Iversen, som ble engasjert av Attivo da de kjøpte tomta.
Det ble besluttet å rive hele bygget og heller tegne en skreddersydd boligblokk på tomta, som har en høy fjellskjæring opp mot villabebyggelsen i bakkant mot nordøst.

Trukket lenger inn
– Sykehjemmet lå litt lenger ut på tomta, og hadde fellesarealer i de nederste etasjene som ikke var så avhengige av dagslys. Utfordringen vår var ganske dype leiligheter med en ensidig belysning, bortsett fra de på toppen i femte og sjette etasje. Vi har lagt arealene i en vinkel tilpasset utformingen av den gamle bebyggelsen.

De regulerte gesimslinjene gjorde det nødvendig med en av avtrapping av de øverste etasjene, som har gitt fine penthouseleiligheter på toppen, sier Iversen.
– Jo, det var en utfordring med fjellskjæringen. Vi tok ut 7.500 kubikkmeter masse og måtte etablere en ganske omfattende fjellsikring med standard 32 millimeter armeringsjern. Tomta er sømboret på tre sider med i alt 3.500 meter. Fjellet hadde varierende kvalitet, vi måtte derfor også legge sprøytebetong på deler av skrenten som på det meste er ca. 13 meter høy, forteller prosjektleder og partner i totalentreprenør Strukta, Håkon Henriksen.
Kjelleren, som har innkjøring fra Bestumveien, er plassbygget. Resten av bæresystemet er prefabrikkerte elementer og stål. Under p-dekket ligger det også 10 geobrønner ned til 250 meter.
– Det var krevende å få ned laster til kjeller. For å få last-
nedtaking der RIB-en for råbygget, Spenncon, ønsket, er det i dekket over p-kjeller enkelte steder brukt massivelementer, forklarer Henriksen.
Bestumveien 99 består av 38 leiligheter med et salgbart areal på 4.232 kvm. Det totale bruttoarealet for den seksetasjes blokka er 7.058 kvm.
På grunn av terrengfall i skrenten i bakkant, er leilighetene der kun to etasjer over bakken. I fjerde etasje er det atkomst for samtlige beboere til usjenerte oppholdsarealer og en lekeplass.

Lett funkisstil
Bygget trapper altså i høyde og dybde, og plasseringen på tomta bidrar til å spise opp høydeforskjellen mot nordøst. Det er valgt «lette» materialer og uttrykk; spilehimling på takutstikkene, hvit luftet systempuss på alle flater, også i de tette rekkverkene i balkongene.

Første etasje har markterrasser, andre etasje har terrasser med innspente glassrekkverk, mens leiligheter i tredje og oppover har balkonger med luftet systempuss i de tette rekkverkene.
De to trappe- og heishusene ligger mot hver ende av bygget, forbundet med en korridor, med gallerier for hver etasje oppover. Dagslyset hit besørges av glasstaket over atriet.
– Jeg var inspirert av den hvite funkisstilen fra 1930-årene, et plastisk uttrykk med klare geometriske former, sier Iversen, som medgir at Bestumveien nok ikke var direkte entreprenørvennlig å fullføre.
Det kan prosjektleder Henriksen bekrefte. På grunn av for mange ulike varianter og at baderommene ikke alltid lå rett over hverandre, var det ikke aktuelt med badekabiner. Føringsveier og sjaktplasseringer ble tidkrevende å få til.
– Det måtte en del koordinering til mellom de ulike fagene når det gjaldt krysningspunkter. Geometrien med hjørner, karnapper og sprang er ikke den enkleste. Vi mener det er blitt et flott bygg, men det hadde sine utfordringer, selv om de var håndterbare. Det krevde at vi måtte ha full kontroll i alle ledd helt fra starten av, understreker han.

Energiklasse A
På tross av at Bestumveien 99 ikke består av en enkel rektangulær bygningskropp, ble resultatet av tetthetsmålingene en positiv overraskelse for aktørene.
– Tetthetsmålingene viste 0,6. Med god margin innfridde det kravene til Energiklasse A, noe vi ikke hadde som et leveringskrav fra byggherre fra starten av. Resultatet skyldes det fokuset vi hadde på detaljer og tetting i gjennomføringen. Energibrønnene i kjelleren gjorde at det i alle gulvflater i leilighetene, også i badene, er lagt inn vannbåren gulvvarme. Dette, sammen med de lave lekkasjetallene, vil bli en økonomisk gevinst for sameiet, påpeker Henriksen.
Struktas totalentreprise har en verdi på 101 millioner kroner. I tillegg kommer opparbeidelsen av Bestumveien med fortau på begge sider – et krav fra kommunen til utbygger.
– Vi har gjennomført dette prosjektet med en partnering / åpen bokmodell med utbygger. Vår strategi er å jobbe tett med våre byggherrer, og utføre totalentrepriser med en samspillsmodell som den vi har brukt her, avslutter Henriksen.