Bertelsen & Garpestad er valgt som entreprenør for strekningen Betna - Hestnes.
Bertelsen & Garpestad er valgt som entreprenør for strekningen Betna - Hestnes.Kart: Statens vegvesen.

Bertelsen & Garpestad vant E39-kontrakt til 800 millioner med høyeste tilbud

Entreprenøren Bertelsen & Garpestad har vunnet anbudskonkurransen om å bygge ny E39 mellom Betna og Hestnes i Heim kommune i Trøndelag.

Entreprenørselskapet var en av tre leverandører som etter prekvalifisering fikk invitasjon til å levere tilbud på oppdraget, og det var Bertelsen & Garpestad AS som hadde best forhold mellom pris og kvalitet, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

- Jeg er fornøyd med konkurransen. Vi har hatt tre kompetente leverandørgrupperinger som alle var innenfor styringsrammen vår i sine endelige tilbud, sier prosjektleder Odd Helge Innerdal.

Bertelsen & Garpestad er innstilt som vinner av anbudskonkurransen med en konkurransesum på cirka 668 mill. kroner eks. mva. Tilbudssummen på cirka 798 mill.kr eks. mva. ligger innenfor Statens vegvesens styringsramme for prosjektet, opplyser byggherren.

Veidekke og Sweco med på laget

Oppdraget skal gjennomføres som totalentreprise, og Bertelsen & Garpestad har med seg Veidekke Entreprenør som underentreprenør på konstruksjoner og Sweco Norge som ansvarlig prosjekterende.

Scoret bra på merverdivurderingen

I tillegg til pris ble det gjort en merverdivurdering. Disse elementene ble vurdert og verdsatt:

– Tilbydernes plan for gjennomføring av oppdraget

– Organisering og tilbudt nøkkelpersonell

– Ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet

– Anleggets kvalitet

Merverdien ble trukket fra tilbudssummen, og ga konkurransesummen som var avgjørende for tildelingen av oppdraget.

Tilbyderne hadde etter kontrollregning og noen korrigeringer følgende tilbuds- og konkurransesummer (alle summer eks. mva.):

1. Bertelsen & Garpestad:

Tilbudssum: 797.964.692 kroner – Konkurransesum: 668.139.692 kroner

2. Arbeidsfellesskapet Syltern Metrostav:

Tilbudssum: 789.128.240 kroner – Konkurransesum: 686.503.240 kroner.

3. Hæhre Entreprenør:

Tilbudssum: 774.520.914 kroner – Konkurransesum: 710.620.914 kroner

Klagefristen for tilbyderne er 22.oktober. Dersom det ikke kommer inn klager på anskaffelsen, vil Vegvesenet signere kontrakt med Bertelsen & Garpestad etter at denne fristen har gått ut, opplyser Vegvesenet.

12,8 kilometer ny tofeltsvei

Kontrakten omfatter prosjektering og bygging av 12,8 kilometer ny tofeltsvei mellom Betna og Hestnes i Heim kommune. Veien vil få en strekning på cirka ni kilometer med fartsgrense 90 km/t.

I tillegg til veibyggingen består anlegget av 12 konstruksjoner med lengde fra elleve til 136 meter. Arbeidet skal utføres som totalentreprise der prosjekteringen inngår i leveransen.

E39 Betna-Hestnes er en del av strekningen E39 Betna – Stormyra.