Finnsåstunnelen på Årdalstangen skal oppgraderes. Foto: Google Maps

Bertelsen & Garpestad ble først diskvalifisert fra tunneloppdraget, men retten mente avvisningen var feil - nå har entreprenøren vunnet kontrakten

I februar i år ble Bertelsen & Garpestad avvist fra anbudskonkurransen «Oppgradering av 3 Tunnelar i Årdal Parsell: Fv.53 Øvre Årdal – Fodnes» for Vestland fylkeskommune.

Fylkeskommunen mente referanseprosjektene som entreprenøren hadde med i sitt tilbud ikke innfridde de definerte kvalifikasjonskravene, og diskvalifiserte Bertelsen & Garpestad. Kontrakten gikk til Flage Maskin, som hadde levert et tilbud på 150.897.389,10 kroner.

Bertelsen & Garpestad, som hadde levert det laveste av totalt seks tilbud i konkurransen, 148.872.491 kroner, klagde diskvalifiseringen inn for retten, og i Bergen tingrett 20. mai ble diskvalifiseringen omgjort. Bertelsen & Garpestad fikk her medhold i at fylkeskommunen hadde feiltolket sine egne kriterier. Kontrakten med Flage Maskin ble dermed annullert.

Nå er det klart at Vestland fylkeskommune tildeler Bertelsen & Garpestad kontrakten for oppgradering av tre tunneler på fylkesvei 53 Øvre Årdal‒Fodnes, per konkurransegrunnlaget, som fastslår at kontrakten skal tildeles til den kvalifiserte entreprenøren som leverer det laveste tilbudet.

På grunn av fellesferien er karensperioden satt frem til 17. august. Vestland fylkeskommune skriver i tildelingsbrevet at de tar sikte på å signere kontrakt med Bertelsen & Garpestad da.