Kaleidoscope skal bygge pilotprosjekt for boligblokker i tre som del av Finlands nasjonale boligutstilling 2024. Prosjektet utgjør første trinn av en ny bydel for 2000 innbyggere i byen Kerava.
Kaleidoscope skal bygge pilotprosjekt for boligblokker i tre som del av Finlands nasjonale boligutstilling 2024. Prosjektet utgjør første trinn av en ny bydel for 2000 innbyggere i byen Kerava.

Bergensarkiktekter vant trehuskonkurranse i Finland

Arkitektkontoret Kaleidoscope fra Bergen har sammen med sin strategiske partner i Finland, Tommila Architects, vunnet konkurransen om å tegne boligbygg i tre for boligutstillingen i Kerava som åpner i 2024.

Arkitekt MNAL Silje Klepsvik er daglig leder i Kaleidoscope.
Arkitekt MNAL Silje Klepsvik er daglig leder i Kaleidoscope.

Med seg i teamet hadde de også landskapsarkiteker fra Nomaji, akustikere fra Akukon, treeksperter fra Omtre, og illustrasjoner utarbeidet av Kvant-1.

Tre en viktig brikke i overgangen til det grønne skiftet og den finske boligutstillingen gir oss en unik visningsarena til å demonstrere treets mange egenskaper med prosjektet Piiri, sier partner og daglig leder Silje Klepsvik i Kaleidoscope i en pressemelding.

Hun peker på at kontoret bygger på samarbeid både lokalt og internasjonalt.

Denne seieren viser at mindre kontorer gjennom samarbeid kan hevde seg i konkurranse mot de store, sier Klepsvik.

Konkurransen er utlyst av Kerava kommune og har som mål å øke innovasjonsgraden i deres byplanlegging samt skape en modell for bærekraftige boliger i tre. Prosjektet skulle finne metoder som er sosialt og økonomisk gunstige, er tilpasset kulturlandskapet og gir stor overføringsverdi til den videre utbyggingen i området.

Vinnerprosjektet fra teamet Kaleidoscope og Tommila Architects tok i bruk nye konstruksjonsmetoder i tre og lykkes samtidig i å skape lyse gode leiligheter og spennende løsninger for et sosialt bærekraftig bomiljø.

– Det er utfordrende å få til gode utearealer og leiligheter, som oppfyller alle krav på en trang tomt, når det samtidig skal være innovativt og gjøres på et stramt budsjett. Men her har vi fått til en god balanse, som bringer en karakterfull arkitektur til stedet, sier Klepsvik.

Vinnerforslaget, Piiri (finsk for «sirkel»), består av to blokker som rammer inn tomten og danner en lun gårdsplass i midten. I første etasje er det en rekke fellesarealer og en felles badstu, som bidrar til at gårdsplassen blir et aktivt og attraktivt samlingsted. At fellesarealene også åpner seg mot gaten gjør at prosjektet skaper møteplasser i nabolaget, og bidrar til et levende gatemiljø også utenfor tomtegrensene.

Boligutstillingen i Finland viser hvert år frem det siste innen innovasjon i boligbygging, og brukes samtidig som et byutviklingsverktøy for finske byer. Kerava feirer byens hundreårsjubileum i 2024 ved å bygge en ny foregangsbydel basert på sirkulær økonomi, nye boformer og smart mobilitet – noe bergensarkitekten har spesialisert seg på.

Kaleidoscope og Tommila Architects har lenge samarbeidet tett og bruker dette for å bygge sin ekspertise og vinne større oppdrag.

– Designekspertise innen trekonstruksjon er et utmerket eksempel på hvordan kunnskap vokser på begge sider av grensene når man jobber sammen, sier daglig leder Miia-Liina Tommila i Tommila Architects