Bergen Verksted

Backelogo

Backelogo

Mlogo

Mlogo

Kepla

Kepla

LarsJønsson

LarsJønsson

Protanlogo

Protanlogo

Håelement

Håelement

Holvik

Holvik

H2B

H2B

I Bergen har Backe Bergen ført opp et avansert verksted- og kontorbygg for Bane NOR Eiendom.

Fakta

Sted: Bergen

Prosjekttype: Nybygg, verksted

Prosjektkostnad uten merverdiavgift: 250 millioner kroner

Bruttoareal: Cirka 3.030 kvadratmeter

Byggherre: Bane NOR Eiendom

Generalentreprenør: Backe Bergen

Prosjekt- og byggeledelse: Kepla

Arkitekt: Arkitektene Astrup og Hellern

Totalrådgiver: Multiconsult

Uavh kontroll: H2 Byggeteknikk

Underentreprenører og leverandører: Fjellsikring: WIMO Fjellsikring l Grunnarbeid: Sprengningsteknikk l Betongarbeid: Nilsen & Sture Betong l Utv. VA: VA-Service l Betongelementer: Hå Element l Stålarbeid: Give Steel l Fasader: Lars Jønsson l Taktekking: Protan Entreprenør l JBT: Nettpartner l Alu/glass fasade: John Holvik l Solavskjerming: Solskjermingsgruppen l Metallarbeider: Vevle Mek l Tømrer: Innomhus l Maler og gulvlegger: RSV Maling & Gulv l Murer og flislegger: Bru & Wiese-Hansen l Rørlegger: Teknisk Bureau l Elektro: Frøland & Noss Elektro l Ventilasjon: Hamstad l Heis: KONE l Branntetting: Firesafe l Branngardin: Bramo l Røykluker: BVS l Paternoster: Kardex Remstar l Togvaskemaskin: Westmatic Clean & Green l Løftejekk/takplattform: Windhoff l Lås og beslag: Lockit l Vakumtømmeanlegg: Wagemann/ Dahlrail l Porter: Hørmann Norge

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Bygget skal brukes til vedlikehold av togene som trafikkerer Bergensbanen. Det er 124 meter langt, fra 20 til 29 meter bredt og har en mønehøyde på 14,5 meter. Verkstedet har to spor og kan ha to togsett på 110 meter innendørs.

Langs det ene sporet står det 22 hydrauliske jekker som kan løfte hele togsett. Det er mulig å arbeide både under, over og på sidene av togsettene. Verkstedet har to store traverskraner. Nordøst for bygget står det en togvaskemaskin. Bygget rommer også en kontordel og garderober.

Bygget er tegnet av Arkitektene Astrup og Hellern og Multiconsult har vært totalrådgiver. Backe Bergen har utført byggearbeidene i en generalentreprise. Bygget er på 3.030 kvadratmeter og har en prosjektkostnad på 250 millioner kroner. Byggearbeidene startet i slutten av november 2019 og bygget stod ferdig i slutten av juni i år. Bygget ble åpnet av samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Krevende tilkomst

Prosjektleder Dag Ove Njøtøy i Backe Bergen forteller at bygget ligger mellom en fjellskjæring og et jernbanespor på østsiden og et annet jernbanespor på vestsiden.

– I tillegg til tilkomst og trang tomt bygget vi også mot et jernbanespor i full drift. Vi hadde Streambim som web-hotell og hadde lean-planer for å kunne følge fremdriften, sier Njøtøy.

Arkitektur

Benedicte Quist-Hanssen i Arkitektene Astrup og Hellern forteller at byggets hovedgrep er en åpen gavlfasade i glass mot sporområdet i nordvest som skaper god kontakt mellom inne og ute. Resten av bygget er mer lukket, og motsatt ende ligger inn mot en fjellskjæring med en bakenforliggende tunnel. Kontor, garderober, lagerfunksjoner er lagt til som et eget sidevolum til selve verkstedet.

– Det er meget krevende forutsetninger i forhold til eksisterende infrastruktur og liten tomtestørrelse. Byggets innendørs program har bestemte krav og dimensjoner angående drift og bruk. Som arkitekt har vi måttet balansere mellom disse kravene og de faktiske forhold på stedet. Utfra de gitte forutsetninger oppsto det situasjoner som ga oss interessante arkitektoniske løsninger. Et eksempel er hjørnet på gavlfasaden i nordvest som er kappet av på grunn av et passerende togspor. Fordrøyningsproblematikk medvirket til at prosjektet endte opp med blue/green-løsning på tak og sedum, noe som også ga prosjektet veldig fornøyde naboer, sier Quist-Hanssen.

Hun sier at det er brukt sinuskorrigerte Cortenstålplater på fasadene. Cortenstål har en historie i Bergen fra tidligere blant annet på Grieghallen, men har også referanser til jernbanemiljøer og industrielle miljø.

– Utfordringene var et stort omfang av tekniske installasjoner og systemer som skal finne sin plass og fungere sammen, strømførende kjøreledninger inn i verksted, tegnetekniske utfordringer i forhold til prosjektering i tilknytning til eksisterende tunnel, sier Quist-Hanssen.

Tomten har fjellgrunn og hadde forurensede masser som, er kjørt til deponi.

Bygget består av et langstrakt verkstedsvolum med et sidevolum som huser kontorer, garderober og lagerfunksjoner. Bæring består av stålkonstruksjon kombinert med brystningselementer i betong og stedvis betongelement-vegger. Taket har q-dekke og bæres av gitterdragere. Ytterveggene er av betongelementer og sandwichelementer. Ytterveggene mot vest er kledd med cortenstål, med takhøye vinduer i verksteddelen. Mot nord har bygget en stor glassfasade. Gulvet i verkstedet er isolert og har vanntett hardbetong med epoksybelegg. Verkstedet har åpen himling. I kontordelen er det systemhimling. Fundamenter og verkstedgulv er støpt med ferdigbetong. Det er etasjeskiller av hulldekker i kontordelen.

Bygget er vedlikeholdsvennlig og ført opp av varige materialer. Tak og gulv har U-verdier på 0,12, yttervegger på 0,15 og dører og porter på 0,84.

Uteområdene består av asfalt og betong.

Det er lagt ned 10.604 arbeidstimer i prosjektet. 60 personer var med da byggaktiviteten var på topp. Bygget har balansert ventilasjon.


Flere prosjekter