Bergen rådhus

Constructa

Constructa

Mlogo

Mlogo

Rambøllogo

Rambøllogo

Stoltzlogo

Stoltzlogo

Smørholm

Smørholm

BergenAir

BergenAir

RTBC

RTBC

GKlogo

GKlogo

PetterssonGjellesvik

PetterssonGjellesvik

Westec

Westec

Rådhuset i Bergen sentrum er totalrehabilitert og har fått fornyet fasade, sikret bærekonstruksjon, ny bygningsinnredning og nye tekniske anlegg. Resultatet har blitt et fornyet og lyst kontorbygg klart for mange års tjeneste.

Fakta

Sted: Bergen sentrum

Prosjekttype: Totalrehabilitering kontorbygg

Bruttoareal: 11.000 kvadratmeter

Byggherre: Bergen kommune

Totalentreprenør bygg og hovedbedrift: Constructa Entreprenør

Totalentreprenør stillas: Pilar Stillas Bergen

Totalentreprenør fasade: Stoltz Entreprenør

Totalentreprenør riving: R3 Entreprenør

Prosjekterende og PGL: Rambøll Norge

Arkitekt: Henning Larsen (tidl Rambøll Norge)

Rådgivere: RIB: Smidt & Ingebrigtsen (nå Multiconsult) l RIS: Multiconsult l RIB betong og PGL fasade: Betong Consult l Betongrehabilitering og katodisk anlegg: Betec

Underentreprenører og leverandører: Anleggsgartner: Svein Boasson l Stålarbeid: Alsaker Stål l Vinduer, glassfelt og alu/glassdører: Kebo Glass l Maler: Malermester Røed l Byggtapetserer: Stigen og Kronheim l Rørlegger: Vestrheim l Elektro: Thunestvedt l Ventilasjon og automasjon: GK Inneklima l Blikkenslagerarbeider: Bergen Air l Heiser: Kone l Sprinkler og gasslukkeanlegg: AO Grevstad l Foliering og skilt: Protector l Lås og beslag: Heikki Bruvik l Storkjøkken: Metos l Fast innredning: HBH l Adgangskontroll, innbruddsalarm og kameraovervåking: Westec l Maskinutleie, utleie av brakkerigg: Cramo l Rent tørt bygg og miljøoppfølging: RTBC

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Byggherre er Bergen kommune, Etat for Utbygging. Arbeidet er utført i fire entrepriser; Pilar Bergen Stillas har hatt stillasarbeid i en totalentreprise, R3 Entreprenør hadde innvendig rivning i en totalentreprise, Stoltz Entreprenør har utbedret fasaden i en byggherrestyrt entreprise og Constructa Entreprenør har hatt en samspillsentreprise for innvendig bygningsmessig og teknisk oppgradering, samt har ansvar for oppgradering av uteområder.

Constructa Entreprenør har også vært hovedbedrift i den perioden selskapet har vært med. Rambøll Norge har vært rådgiver og arkitekt. Betong Consult har vært rådgiver for rehabilitering av betongfasadene, mens Smidt & Ingebrigtsen (nå del av Multiconsult) har hatt RIB-funksjon. Samlet areal er på 11.000 kvadratmeter fordelt på 15 etasjer. Målet er at rådhuset skal sertifiseres Breeam Very good.

Naturbetong

Bergen rådhus ble tegnet av arkitekt Erling Viksjø tidlig på 50-tallet og ført opp i 1971-74. Bygget er 51,2 meter høyt. Fasadene består av naturbetong, et konsept Viksjø tok patent på. Betongen har tilslag av rundslipte elvesteiner, som er frilagt ved sandblåsing etter herding. De siste ti årene har det blitt oppdaget at deler av armeringen har korrodert og at denne utviklingen har akselerert. Det har også vist seg at noen steder i konstruksjonen har manglet armering. Rehabiliteringen av betongfasadene har vært utfordrende og krevd omfattende samarbeid med Byantikvaren.

Prosjektleder Arvid Jacobsen i Etat for Utbygging i Bergen kommune sier at kommunen har fått mye positiv omtale for å ha tatt vare på dette Viksjø-bygget, spesielt etter at Y-blokken i Oslo ble besluttet revet.

Aktivitetsbaserte arbeidsplasser

Jacobsen sier at de fleste funksjoner er på samme steder som tidligere.

– Første etasje er utvidet og fått ny resepsjon med større publikumsareal og nye hovedinnganger, sier Jacobsen.

Han sier at kontoretasjene hovedsaklig har åpne arealer, med fra fire til 12 kontorarbeidsplasser, samt en del felles multirom.

– Vi har aktivitetsbaserte arbeidsplasser, hvor det er tilrettelagt 36 plasser for 45 ansatte per etasje, siden det er svært sjelden at alle er inne samtidig. Både offentlige og private aktører har de siste årene konkludert med at det ikke kan forsvares å betale for store tomme lokaler. Totalt rommer bygget 535 arbeidsplasser, sier Jacobsen.

Han sier at han er godt fornøyd med aktørene.

– Constructa Entreprenør imponerte med veldig grundige forberedelser, sier Jacobsen.

Manglende bæreevne

Sivilingeniør Tom Ingebrigtsen i Multiconsult sier at undersøkelser viste at søylene i rådhuset manglet hovedarmering og bøylearmering samt at plassering av armering hadde store avvik fra tegninger fra 1973. I tillegg var søylenes hoved- og bøylearmering stedvis betydelig korrodert.

– Mengde armering varierte mye, og avvikene var alvorlige. Bygget tilfredsstilte ikke bæreevne etter plan og bygningsloven og kommunen valgte derfor å tømme bygget for medarbeidere da manglene ble oppdaget, sier Ingebrigtsen.

Han sier at en stor utfordring var at det var vanskelig å utbedre armering og dårlig betong i en søyle som står med betydelig last. Som følge av estetiske krav var en forhindret fra å gjøre dimensjonsendringer for søylenes tre synlige ytterflater i fasaden. All forsterkning måtte derfor gjennomføres innenfor ytterbegrensning av disse tre flatene. På den fjerde siden mot innvendig areal var mulig å etablere forsterkningstiltak.

– Det mest spesielle var at de største skadene var i nedre del av bygget der lastene er størst. All vertikalbæring ivaretas av fasadesøylene slik at det var komplisert å avlaste enkeltsøyler under reparasjon. I de nederste fem etasjene ble søylene forsterket på innsiden av bygget med et stålprofil. For å unngå at bygget kollapset under arbeidene måtte vi ta skritt for skritt og være veldig forsiktig med hvor mye betong som ble tatt ut før reparasjon kunne gjennomføres, sier Ingebrigtsen.

Betongrehabilitering og katodisk beskyttelse

For alle fasadesøyler er det gjennomført betongrehabilitering hvor armering er behandlet og dårlig betong erstattet før katodisk beskyttelse av armering ble etablert med et anodenett. Prosjektering av generell betongrehabilitering og katodisk beskyttelse ble utført av Betec ved Jan Sælensminde.

Grei byggeprosess

Constructa Entreprenørs arbeid er utført i totalentreprise/samspills-entreprise basert på NS8407. Prosjektleder Håkon Hageberg i Constructa Entreprenør forteller at et forprosjekt startet i januar 2020.

– Oppstart på byggeplass var i august 2020. Vi overleverte bygget 2. mai i år. Utomhusarbeider ferdigstilles til sommeren. Byggeprosessen har gått veldig greit, selv om rehabiliteringsprosjekter alltid gir noen overraskelser og ekstra utfordringer. Den største utfordringen har nok vært å finne plass de tekniske anleggene i et gammelt bygg med begrenset etasjehøyde. Alle fag har brukt BIM, det var et kontraktskrav. Samspillet mellom Constructa Entreprenør og Bergen kommune oppleves som konstruktivt og godt, sier Hageberg.

Nye vinduer

Hageberg forteller at alt av vinduer, glassfelt og ytterdører er skiftet ut. Bygget er etterisolert. Taket har fått ny tekking. I første etasje er det to nye inngangsportaler. En fasadevaskevogn er montert på taket og skal vaske både vinduer og betong.

Driftsleder og fagansvarlig Øyvind Hole i Constructa Entreprenør sier at første etasje er utvidet og fått ny hovedinngang og ny resepsjon og at andre etasje rommer en rekke små og store møterom.

Med unntak av fire ventilasjonsaggregater fra 2010 er all teknisk infrastruktur i bygget ny, med blant annet SD-anlegg, fullsprinkling og gasslukkeanlegg i flere tekniske rom. Bygget har fått fire nye heiser. Tidligere stoppet alle fire heisene i 13. etasje. To av heisene er forlenget til 14. etasje. En av heisene er en batteridrevet brannmannsheis.

14. etasjer

Rådhuset består av en høyblokk på 14 etasjer og en lavblokk på tre etasjer pluss kjeller. Bærende konstruksjon er i plasstøpt betong. Taket er tekket med asfaltbelegg. Fasadene er av betong med tilslag av elvegrus (naturbetong). Det er glassfasader i første etasje i høyblokken og parti med glassbyggerstein i andre etasje i lavblokken.

Det er teppeflis, vinylbelegg, epoksy, fliser, kubbegulv og industriparkett på gulvene. Innervegger er en kombinasjon av systemvegger og plassbygde vegger med fibergips. Vegger har malte overflater, eikefiner, eikelaminat eller glass. Bygget har systemhimling, eikespiler, baffler eller akustisk puss.

Tekniske rom ligger i hovedsak i 14. etasje og i kjeller. I 14. etasje er det to ventilasjonsrom og kjølesentral. I kjelleren er det varmesentral, tavlerom, trafo, UPS rom, IKT-rom og vifterom. På taket av lavblokken er det etablert et nytt teknisk rom.

Ingen fraværsskader

Det har vært stort fokus på rent tørt bygg, oppfølging er utført av egen RTB-entreprenør.

Materialer er robuste og vedlikeholdsvennlige og valg er gjort i tett samarbeid med byggherre og brukere. Akustiske tiltak omfatter veggabsorbenter, baffler og akustisk puss. Rådhuset har universell tilgjengelighet. Det er etablert sosiale soner i alle kontoretasjer. Uteområdene vil få en lett oppgradering.

HMS-leder Kjetil Lammedal i Constructa Entreprenør forteller at sorteringsgrad for byggavfall er 95 prosent.

– I den mest hektiske fasen var vi cirka 180 personer på prosjektet. Totalt er det utført cirka 260.000 timeverk i Constructa Entreprenørs entreprise. Vi har ikke hatt fraværskader, sier Lammedal.

Seks aggregater

Rådhuset er prosjektert og innredet etter Tek17, med noen dispensasjoner. Oppvarming skjer med radiatorer og vannboren gulvvarme, basert på fjernvarme. Det er strømforsyning med UPS som backupløsning og mulighet for tilkobling av reservekraft. Bygget har komfortkjøling via kjølemaskiner på taket. Det er frikjøring via tørrkjølere utenom kjølesesongen.

Bygget har balansert ventilasjon og totalt seks ventilasjonsaggregater (to nye og gjenbruk av fire aggregater fra 2010). Det er nye luftinntak på taket, samt kombitårn med tilhørende kanaler i grunnen på gårdsplassen. Tilluften blir forvarmet eller kjølt etter behov.

Ut av pensjonisttilværelse

Prosjektgruppeleder for prosjekteringsgruppen for fasade har vært daglig leder Ranveig Laastad i Betong Consult. Hun understreker at samarbeidet i prosjektgruppen for fasadeprosjektet har vært svært godt både innad i rådgivergruppen og med byggherrens representanter og med byantikvaren og byantikvarens kontor i Bergen.

Teknisk byggeleder for fasadeprosjektet har vært Jørgen Algerøy fra Betong Consult. Han berømmer også samarbeidet med entreprenøren Stoltz Entreprenør. Betong Consult har vært med i prosjektet siden 2018 og har kontinuerlig fulgt de forskjellige fasene i prosjektet.

Laastad forteller at det var utfordrende, sammen med antikvariske myndigheter, å finne en løsning som ikke ødela det arkitektoniske uttrykket i fasadene.

– Brystningene er utbedret med å kopiere Erling Viksjøs naturbetongmetode. Vi har gjennomgått mye historikk og på Nasjonalbiblioteket fant vi en film som viser støping av naturbetong på regjeringskvartalet i Oslo. Vi kopierte metoden og brukte den ved utbedring av skader i brystningspartiene, gavler og kantinebygg. I samråd med byantikvaren i Bergen brukte vi mineralsk puss (mineralittpuss) med 2-6 millimeter elvegrusstein på søylene. Steinene i naturbetongen er originalt 17-35 millimeters morenesteiner og denne fraksjonen produseres normalt ikke i Norge lengre, sier Laastad.

Steinen måtte derfor spesialbestilles fra det eneste gjenværende bruddet ved Osterfjorden som leverte originalsteinen fra tidlig 70-tall.

– Vi fikk cirka ti tonn og har fortsatt litt igjen. Steinleverandøren ble trukket ut av pensjonisttilværelsen for å kunne levere stein til rehabiliteringen av rådhuset, sier Laastad.

Byggeleder Jørgen Algerøy i Betong Consult sier at det spesielle med konstruksjonen i Bergen rådhus er at bygget bæres av søyler i fasaden og ikke har innvendig bæring.

– Da vi oppdaget hvor mye armering som manglet måtte vi finne ut hvor mange nye bøyler som måtte monteres for å sikre bæringen. Siden arbeidet skjedde i en av de kaldeste vintrene i Bergen på mange år måtte vi ha mye oppvarming. Så kom koronaen, sier Algerøy.

Laastad legger til at resultatet ble veldig bra og at både byggherre og de antikvariske myndighetene er veldig godt fornøyd.

3.700 nye bøyler

Anleggsleder Glenn Andre Vik i Stoltz Entreprenør forteller at selskapet har reparert skadene i fasaden og forsterket bærekonstruksjon.

– Der fasaden manglet armering har vi lagt inn cirka 3.700 nye bøyler. Vi har sandblåst og epoksybehandlet både eksisterende og ny armering. Når betongreparasjonene var utført ble katodisk anlegg montert. Deretter ble søylene forskalt med eget utviklet forskalingssystem i stål, for å ivareta retningsavvik. Forskalte flater ble tørrsprøytet med ledene mørtel for beskyttelse av det katodiske anlegget. Til slutt ble det påført åtte millimeter mineralittpuss på tørrsprøytet flate. Totalt 2.431 kvadratmeter har fått denne behandling, sier Vik.

I tillegg ble det reparert cirka 2.000 naturbetongskader med spesialmørtel tilsatt stein fra Modalen. Dette er samme tilslag som ble benyttet da Rådhuset ble bygget. Bærende konstruksjon er forsterket med innvendige stålsøyler.

Vik sier at de største utfordringene har vært tørrsprøyting og mineralittpuss, med tilkomst, inndekking, sprøytetåke, temperatur og herdetider mellom de forskjellige operasjonene.

Lyst og fint bygg

Fredrik Davik i Rambøll Norge forteller at selskapet har prosjektert alle fag utenom RIB og sprinkler.

– Vi har vært med i prosjektet siden april 2018. I et eksisterende bygg er det ofte krevende å få frem plasskrevende tekniske installasjoner som ventilasjon. I dette bygget stemte ikke kart og terreng overens, noe som gjorde en allerede travel fremdriftsplan enda mer travel. Vi har også hatt utfordringer når det gjelder utomhusområder der kravbildet har endret seg underveis fra oppgradering til å romme betydelige sikkerhetstiltak, sier Davik.

Han sier at byggherren har gitt positive tilbakemeldinger.

– Vi har fått høre at rådhuset er blitt et lyst og fint bygg og et bygg som møter brukerne på en inviterende måte. Jeg håper og tror at alle som vært med kan være stolte av prosjektet, sier Davik.


Flere prosjekter