Bergen Hovedbrannstasjon

Bergen Hovedbrannstasjon

Fakta

 

Sted: Bergen

Totalkostnad: 300 millioner kroner

Bruttoareal: 7.800 kvadratmeter

Prosjekttype: Nybygg

Byggherre: Bergen Kommunale Bygg

Arkitekt: Stein Halvorsen

Landskapsarkitekt: Grindaker

Prosjekteringsgruppeleder: Fredriksen

Prosjekt og byggeledelse: Erstad & Lekven

Generalentreprenør: Skanska Norge

Rådgivere: RIB: Fredriksen – RIV og RIBr: Rambøll – RIE: Rasmussen & Strand – RITP: Norconsult Bergen

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Fyllingen Maskinstasjon – Rør/sanitær: Chr. M. Vestrheim – Stålentreprise Bygg: PPTH – Elektro: Profitek – Ventilasjon: Gunnar Karlsen – Betongelementer: Spenncon – Containere: Ragn Sells – Glassprofilsystemer/vinduer: Bergen Glass & Fasade – Isolasjon/taktekking: IcopalTak Vest – Stålplater: Lars Jønsson – Smedarbeider: Børø Stål og Johs. Alsaker eftf. – Porter: Crawford Door – Maler: Thorolf Blekenberg – Blikkenslager: Franke Onsrud – Lås og beslag: Bergen Låsservice – Brannisolering: Firesafe – Gulvstøp: Hummervoll Industribelegg – Byggtapetser: Magnus Stigen – Vakthold på byggeplass: Securitas – Byggvask: Byggrengjøring – Leieutstyr og rigg: UCO – Faste innredninger: Fleksibo – Systemvegger, gulv og himlinger: Sanacoustic Byggmontering – Parkett: Parkettgruppen – Gassanlegg: Gassmontasje & service – Gartner: Svein Boasson – Solavskjerming: Vestnorskgruppen – Garderoberobeskap: SSG – Heis: HK-Service – Isolasjonsmateriale tak: Foamglas – Plastvegger til tårn: Vink plast – Bomanlegg: Euroskilt – Dieseltank/pumpe: Ojeservice – Vinduer: Norgesvinduet – Klokke: Klokkemaker Lavoll

Den gamle hovedbrannstasjonen i Bergen var en ombygget hestestall fra 1888. Den nye er Norges flotteste brannstasjon, og et av de mest stilfulle byggene som er oppført her i landet på lang tid.

Den nye hovedbrannstasjonen ligger på Nygårdstangen ved Store Lungegårdsvann, sentralt plassert ved en stor trafikkmaskin som gir rask utrykning til store deler av byen.

300 millioner kroner
Bygget er på 7.800 kvadratmeter, og hadde en total prosjektkostnad på 300 millioner kroner. Selve byggingen hadde en budsjettramme på cirka 200 millioner kroner, inkl mva. Det er tegnet av Stein Halvorsen AS og oppført av Skanska Norge i generalentreprise. Tiltakshaver er Bergen Kommunale Bygg. Byggearbeidene startet i oktober i 2005, og bygget stod ferdig i vår, og ble overlevert til byggherren 2. mai. Alarmsentralen ble overlevert for uttesting allerede i slutten av januar i år. Dette var i henhold til en nøye fastlagt fremdriftsplan, og viktig siden to gamle brannstasjoner skulle fraflyttes og ny beredskap skulle iverksettes fra 110-sentralen.

Kopper og lerk
Nordvik sier at bygget har geometrisk form som en kvart sirkel, med radius på cirka 92 meter til byggets bakre akse. Bygget er 18, 2 meter bredt, og bakveggen heller 1,5 meter utover. Bærende konstruksjoner er i plasstøpt betong og stål. Tak, bakvegg og mange detaljer er kledd med kopper. Langs fronten av bygget er det brukt sibirsk lerk i en terrasse som går i hele byggets lengde. Denne siden har også en stor glassfasade. Det er i stor grad benyttet selvrensende glassruter i hele bygget for å lette vask og vedlikehold.