Deltakerne på årsmøtet i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO) ber om at vedtatte klimaambisjoner følges opp i offentlige bygge- og anleggsprosjekter.

Deltakerne på årsmøtet i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO) ber om at vedtatte klimaambisjoner følges opp i offentlige bygge- og anleggsprosjekter.

Ber om at klimaambisjonene holdes oppe i offentlige prosjekter

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO) ber om at vedtatte klimaambisjoner følges opp i offentlige bygge- og anleggsprosjekter.