Ber finansministeren stoppe regelendring

BNL har i dag sendt brev til finansministeren Sigbjørn Johnsen der det ber om at han stopper de nye rutinene for søknad om skattekort for personer med D-nummer.

- De nye rutinene fra Skattedirektoratet er i ferd med å få meget alvorlige konsekvenser for byggenæringen. Vi får tilbakemeldinger om at bedrifter mottar oppsigelser fra nøkkelpersonell som følge av de nye rutinene og da er Skattedirektoratet på ville veier, sier Ketil Lyng adm dir i BNL

- Myndighetene kan umulig ha gjort en grundig analyse av konsekvensene av regelverket de nå har endret rutinene for. Samtidig ser vi at reglene er ulike i de nordiske landene.

Derfor mener vi også at det burde være naturlig å få utviklet et felles nordisk regelverk på dette området, sier Lyng