Benterud skole og flerbrukshall

Prosjektleder Henning Brekke i HENT og prosjektleder Arild Magnus Rønnestad i Ringerike kommune er fornøyd med samarbeidet entreprenør og byggherre har hatt i prosjektet.

Benterud skole er det første prosjektet i en stor skolesatsing Ringerike kommune gjennomfører i Hønefoss. I prosjektet har kommunen også innlemmet en etterlengtet idrettshall.

Fakta

Sted: Hønefoss

Prosjekttype: Barneskole med kapasitet på 550 elever, pluss spesialpedagogisk avdeling med 20 plasser.

Bruttoareal: 8.850 kvadratmeter

Totalentreprise eks. mva: 204 millioner kroner

Byggherre: Ringerike kommune

Prosjektleder: Norconsult

Byggeleder og KU: HR Prosjekt

Programmering og konkurranse grunnlag, ITB-koordinator: WSP Norge

Totalentreprenør: HENT

Arkitekt: Arkitektene VIS-A-VIS

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter

Rådgivere: Norconsult, ÅF Engineering

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Krøderen Elektro l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Rørlegger: Rognstad VVS l Tømrer: Tiveta l Grunn- og utomhus: Håkanes Maskin l Betongarbeider: Turboconstroi Norge l Heis: Otis l Blikkenslager: Taktekkermester Bjørn Schramm l Taktekking: Protan Entreprenør l Maler: Artea l Gulvstøp: Vinstra Sementpuss l Gulvbelegg: Intep l Sportsgulv og utstyr: Egas Sport l Mur/puss/flis: Murmester Stryken & Gudbrandsen l Prefab: Spenncon l Heis: Otis l Vinduer: Lian l Metallarbeider: Nytrapp l Lås og beslag: Dormakaba l Lifter: Ringerike Liftutleie

– Hønefoss har flere eldre skolebygg hvor det ikke er hensikts-

messig å drive moderne undervisning. Derfor har vi bygget Benterud skole sør i Hønefoss sentrum, og vi er også i gang med Ullerål skole i nord, som skal stå ferdig i 2020. Det betyr at Hønefoss får to nye og moderne sentrumsskoler på barnetrinnet, opplyser prosjektleder Arild Magnus Rønnestad i Ringerike kommune.

Han tilføyer at Ringerike kommune nå vil starte planleggingen av en ny ungdomsskole nord i Hønefoss, som skal erstatte et ut-datert skolebygg fra 1972.

– Når ungdomsskolen er på plass har vi tatt igjen mye av etter-slepet, kommenterer Rønnestad.

Design- og priskonkurranse

Ringerike kommune lyste ut Benterud skole og flerbrukshall som en design- og priskonkurranse med prekvalifisering. Kommunen tok med seg fem grupperinger i konkurransen som HENT vant sammen med Arkitektene VIS-A-VIS og Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter.

– Vi gjennomførte en samspillfase i planleggingsfasen før vi gikk over til en standard totalentreprise i utførelsesfasen. I konkurransen hadde vi kun et romprogram, et teknisk program og en tomt som grupperingene måtte svare på. Design ble vektet tungt og vi følte HENT med sine samarbeidspartnere totalt sett hadde den beste besvarelsen, sier Rønnestad.

Gjennomarbeidet romprogram

Han er strålende fornøyd med det nye skolebygget og flerbruks-hallen. Rønnestad trekker frem et godt og gjennomarbeidet rom- og funksjonsprogram som en viktig suksessfaktor i prosjektet. WSP Norge bistod byggherren i utarbeidelse av programmene.

– Vi gjorde en grundig jobb med romprogrammet. Vi fikk inspi-rasjon fra nye skoler i nærliggende kommuner og vi la stor vekt på brukerinvolvering i tidlig fase, forteller Rønnestad.

Prosjektleder Henning Brekke i HENT bekrefter at rom- og funksjonsprogrammet som lå til grunn i prosjektet var meget godt.

– Det var litt luksus komme til dette prosjektet fordi vi hadde et veldig godt utgangspunkt for å tegne, planlegge og prise pro-sjektet. Et godt rom- og funksjonsprogram gjør det lettere for oss å treffe i forhold til hva brukerne vil ha og ikke minst ble det nesten ingen endringer etter at samspillfasen var over, forteller Brekke.

Ringerike kommune har vært opptatt av å bygge en skole med funksjonelle og moderne undervisningsarealer, men byggherren har også lagt vekt på at nybygget også skal være i bruk utover skoletid. Blant annet har de lagt inn et auditorium som man normalt ikke finner i en barneskole. Et stort amfi med scene i fellesarealene er ikke lenger uvanlig i nye skoleprosjekter, men skal også være med på å sikre at bygget blir brukt til mer enn undervisning.

– Jo mer bygget brukes utover skoletid jo bedre. Idrettshallen vil naturligvis bli mye brukt på kveldstid, og det samme håper vi skjer med skolearealene, sier Rønnestad.

– Et knepp opp

Benterud skole og flerbrukshall har et totalareal på cirka 8850 kvadratmeter. Idrettshall utgjør cirka 1130 kvadratmeter av totalarealet. HENT sin totalentreprisekontrakt hadde en verdi på 204 millioner kroner pluss moms og skolens totalbudsjett, inklu-sive tomtekjøp, inventar og IT-leveranse, er på 353 millioner kroner.

– Både vi som byggherre, brukerne og politikerne er fornøyd med kvaliteten på prosjektet og det vi har fått for pengene. Jeg føler dette skolebygget er et knepp opp sammenlignet med andre nye skoler vi har sett på, sier Rønnestad.


Første BREEAM-prosjekt

Ringerike kommune var tidlig bestemt på at Benterud skole og flerbrukshall skulle være et prosjekt med høye miljøambisjoner. Det er det første BREEAM-NOR prosjektet Ringerike kommune har gjennomført og ifølge Rønnestad la de seg derfor på BREEAM-klassifiseringen «pass» som er det laveste nivået.

– BREEAM er en læreprosess hvor vi vil utvikle oss fremover. Det gikk greit å oppnå BREEAM pass og var faktisk noen få poeng fra BREEAM good. Ullerål skole blir BREEAM good bygg, opplyser Rønnestad.


Livssykluskostnader

Prosjektlederen kommer også inn på at Benterud skole og flerbrukshall er et prosjekt hvor de tenkte livssykluskostnader (LCC) under planleggingen av prosjektet.

– Vi har nå nye prosjekter hvor vi er enda mer gjennomført på dette området, men under planleggingen av Benterud skole har vi for eksempel valgt en ytterkledning i tre som ikke er den billigste, men som forhåpentligvis skal gi gevinst i form av lavere vedlikeholdskostnader. Hovedtanken er at vi ikke alltid skal gå for minimumsløsningene, men heller velge noe som varer, så gjenstår det å se om vi har lykkes, sier Rønnestad.

Henning Brekke i HENT mener byggherre har gjort mange fornuftige valg og sier de som totalentreprenør har vært opptatt av å levere et solid produkt i tråd med kommunens ambisjoner.

– Her hadde vi en klar beskrivelse i forhold til hva kommunen ønsket seg. De hadde mange gode og fornuftige valg selv, men i samspillfasen spilte vi inn en del ting som vi mente det var fornuftig å endre ut ifra våre erfaringer, sier han.

Henning Brekke forteller at prosjektet er bygget med tradisjonell konstruksjon med stål og prefab betong, plassbygde yttervegger og tradisjonelt flatt tak. Han mener prosjektet ikke har bydd på de store tekniske utfordringene, men totalentreprenøren måtte holde en høy fremdrift for å komme i mål til avtalt tid.

– Den reelle byggetiden var på kun 14 måneder så det gikk fort. Alt i alt synes vi dette har gått greit, men det er et stort prosjekt med mange rom og funksjoner, og det er et veldig stort og flott uteområde som også var krevende å få på plass, sier Henning Brekke.

Hva er dere mest fornøyd med?

– Det jeg er spesielt fornøyd med i dette prosjektet er logistikken rundt å komme inn og ut av bygget. Trinnene har egne innganger hvor de kommer direkte inn i garderober. Dette synes jeg er løst veldig bra, svarer Arild Magnus Rønnestad.

– Alt i alt har det blitt et veldig flott prosjekt. Jeg er godt fornøyd med den håndverksmessige utførelsen, og jeg har veldig sansen for layouten i skolebygget med en hovedgate gjennom bygget, svarer Brekke.

Roser Arkitekt

Både byggherre og entreprenør roser Arkitektene VIS-A-VIS som de mener er blant landets beste arkitektkontorer på skole-bygg.

– Vi har hatt med en arkitekt som har tegnet en rekke skoler og den erfaringen høster vi frukter av i dette skolebygget, sier Rønnestad.

– VIS-AVIS holder til i Trondheim og er en arkitekt HENT har brukt i flere prosjekter og som vi er godt fornøyd med, tilføyer Brekke.