– Jeg kan ikke begripe at det offentlige ikke bruker sin makt for å se til at kima blir hovedbudskapet i alle offentlige anskaffelser, sier Jimmy Bengtsson.

– Jeg kan ikke begripe at det offentlige ikke bruker sin makt for å se til at kima blir hovedbudskapet i alle offentlige anskaffelser, sier Jimmy Bengtsson.

Bengtsson: – Klima må bli en viktigere del av offentlige anskaffelser

Konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke mener de offentlige bestillerne må sette klima og miljø som en langt viktigere del av anskaffelsene enn hvordan konkurransene utformes i dag.