Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX

Bemanningsoptimisme i bygg og anlegg

Arbeidsgivere i bygg og anlegg er mest positive til nyansettelser. Industrien og hotell og reiseliv er mest pessimistisk.

Det viser Manpowergroups kvartalsvise arbeidsmarkedsbarometer. I fire av sju bransjer er det større optimisme enn i foregående kvartal.

Nå ligger barometeret i null. Det betyr at det er like mange arbeidsgivere som sier at de vil oppbemanne som det er arbeidsgivere som vil nedbemanne. I foregående kvartal lå indeksen på minus 7 prosent.

I bygg og anlegg er det 19 prosent flere som vil ansette enn redusere. Finans og forretningstjenester tar andreplassen med pluss 10 prosent.

I industrien er indeksen på minus 12 prosent. Hotell og reiseliv tar nest siste plass på lista med minus 10 prosent. Geografisk er bedringen størst i Nord-Norge, mens Sørvest-Norge har de svakeste bemanningsutsiktene.