- Bekymringsfull kostnadsutvikling

Forhandlingsforslaget fra BNL , TELFO og Fellesforbundet betyr en betydelig økning av minstelønnssatsen på kr. 11,50 til kr. 119,- pr. time, Det vil først og fremst gi et kraftig utslag i lønnskostnadene til de bedriftene i BNL som arbeider innen offshore. - Selv om det er enighet om en trinnvis opptrapping av satsen frem til 1.10.03, er kostnadsutviklingen meget bekymringsfull, heter det i en uttalelse fra BNL.

- Når Fellesforbundet har valgt å ta ut så store deler av lønnsrammen i sentrale tillegg, betyr det lite rom for lokale lønnstillegg i bedriftene, sier BNL videre. Fornøyd i Fellesforbundet - For Byggfagene har det vært spesielt viktig å få til en kraftig heving av minstelønna, noe vi etter min mening har lykkes godt med. Minstelønnssatsen for fagarbeidere er nemlig hevet med elleve kroner og femti øre, fra kr. 107,50 til 119 kroner. Det synes jeg vi skal være veldig godt fornøyd med, sier Fellesforbundets forhandlingsleder på byggfagene, Jens-Petter Jensen. Jensen mener videre at et generelt tillegg på kr. 2,75 vil bidra til en klar forbedring av kjøpekraften for medlemmene. De ansatte i korrosjons-, isolasjons- og stillasbedriftene ble en av byggfagoppgjørets storevinnere. I løpet av 18 måneder vil deres minstelønn øke med 16,50 kroner fra 102,50 til 119 kroner i timen. De fleste ligger i dag bare så vidt over denne minstelønnsgrensen. Dermed fikk en lavlønnsgruppe et historisk lønnsløft. - Et annet viktig resultat er at man på byggfagene nå har fått til en ny bestemmelse om innleie av arbeidskraft som vil ha stor betydning for mange av forbundets bedrifter. Dessuten er minstelønnssatsen for fagarbeidere og støttearbeidere også hevet betydelig, foruten akkordsatsene. Ved siden av dette er store deler av Byggfagoverenskomsten revidert, forteller Jensen. Mye til offshore De som reiser offshore, kan regne med en lønnsøkning på over 25 kroner når opptrappingsplanen er gjennomført 1. oktober neste år. Grunnen til det er for det første den nevnte økningen i minstelønn med 16,50 kroner. I tillegg kommer det såkalte offshorebilaget som heves med seks kroner i år og 1 krone neste år, og kompensasjonen for nedsatt offshore som utgjør 11,6 prosent av minstelønna. Det utgjør nesten 2 kroner i timen til sammen 25,40 kroner. Den garanterte minstelønna for offshorereisende i KIS-bransjen vil dermed øke fra rundt 152 til over 177 kroner i timen i løpet av de neste 18 månedene. Dette gjelder imidlertid kun de som i dag lønnes etter minstesatsene. De som tjener over 152 kroner nå, vil få en lavere lønnsøkning. Men som sagt: Laveste timelønn for de som jobber på sokkelen, vil ligge på over 177 kroner. - Alvorlig - Dette er alvorlig for våre medlemsbedrifter i denne bransjen, sa BNLs forhandlingsleder, Kirsti Stokland, i samtale med Magasinet. Hun mener at et er på tide at oljeselskapene revurderer sin anbudspraksis. Bedriftene innen korrosjon, isolasjon og stillas har nemlig en gjennomsnittlig fortjenestemargin på under fem prosent. Oljeselskapene og leverandørbedriftene presser kontraktsvilkårene til det ytterste, med den konsekvens at KIS-bedriftene knapt tjener penger på sin virksomhet. Og de ansatte lønnes deretter. - Vi har over lengre tid jobbet mot oljeselskapene og leverandørindustrien og prøvd å få dem til å innse at anbudspraksisen må endres. Jeg håper at vi kan greie å påvirke dem, sa Kirsti Stokland.