Ill: Statens vegvesen / Cowi as

Bekymret for Rogfast-fremdrift

Lokale politikere i Rogaland er bekymret for at Rogfast kan bli forsinket.

Under det regionale Solamøtet ga flere politikere klart uttrykk for at de var bekymret for Rogfast, skriver Stavanger Aftenblad.

Avisen viser til uttalelse fra både Tom Tvedt i Arbeiderpartiet og fylkesordfører Janne Johnsen i Høyre som peker på manglende finasiering og frykt for at prosjektet ikek skal stå ferdig i 2023 som planlagt. Geir Pollestad i Senterpartiet sier at han «frykter forsinkelsen skyldes at Frp vegrer seg for å legge frem en sak med så mange milliarder i bompenger».

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er derimot ikke så bekymret, men viser til at reguleringsarbed på et så stort prosjekt kan ta tid.

– Fra vår side ligger det an til å ha den fremdriften som man må ha, sier han til Aftenbladet.

Prosjektet E39 Rogfast innebærer kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel.