Det er hektisk byggeaktivitet på den nordvestre delen av Bekkestua. I forkant av bildet er det tekniske anlegg og forberedelser til torget det jobbes med. I bakkant er bolig- og næringsprosjektet Nadderudveien 1 kommet over bakkeplan.

Bekkestua open

Både fotgjengerne og buss- og biltrafikken må belage seg på enda flere måneder med et noe kronglete trafikkmønster på Bekkestua. Tre byggeprosjekter, samt kommunens VA-anlegg og oppgradering av gater og bygulv, er i gang samtidig.

Den nordre delen av Bekkestua sentrum er snart en sammenhengende anleggs- og byggeplass. På dette området, som er på 60.000 kvadratmeter, er det tre store byggeprosjekter i gang samtidig. De vil inneholde både leiligheter, kontorer og forretninger på gateplan.

Flere store aktører
Prosjektene Meglergården og Villa P bygges av Betonmast og Stor Oslo Eiendom. Grunn- og støpearbeidene er godt i gang på Villa P. Mens arbeidet på Meglergården ennå ikke er skikkelig i gang.

Et steinkast unna, i Nadderudveien 1, er NorgesGruppen, PEAB Eiendom og Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL) i gang med leiligheter og næringsarealer, med blant annet en større KIWI-forretning i første etasje.

I tillegg til disse byggeprosjektene var det i august i fjor oppstart på kommunens anleggsbidrag. Det er tekniske anlegg med en større kulvert under bakken, som skal forsyne de nye byggene med det de trenger av vann, avløp og strøm.

Store trafikkomlegginger
Foreløpig er veisystemet på Bekkestua lagt om seks ganger, slik at kollektivtransporten og biltrafikken kan snegle seg forbi. Bærumsfolk virker å være tilpasningsdyktige og tålmodige – vel vitende om at det vil bli enda flere trafikkomlegginger å måtte forholde seg til.

Kommunen skal også ha på plass et bytilpasset gatenett, med større og bredere fortau, med ny beplanting og gatelys. Mellom den eksisterende Signaturgården og den kommende Meglergården kommer det en liten grønn park med trær, benker og lekeapparater.

Bærum kommunes målsetting er at alle gater og torg skal stå ferdig vinteren 2021/2022.