Beitedyr søker skygge i tunneler på fjellet

Bilister må være svært forsiktige når de nærmer seg tunneler i områder der det ferdes beitedyr. Heten gjør at dyrene søker tilflukt i de svale hulrommene.

– Mange dyr søker ly for sol og varme på fjellovergangene i Sør-Norge, melder Vegtrafikksentralen vest.

– Dyrene går på fjellbeite, så de er ikke inngjerdet. Det nytter lite å jage dem ut, for de går bare inn igjen, heter det videre i meldingen.

Dermed er det mest hensiktsmessige å varsle trafikantene om å kjøre forsiktig.