Bedring i arbeidsmarkedet

I mai var det 78.300 helt arbeidsløse i landet, og det utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

Justert for sesongmessige endringer, betyr dette at vi har fått 1.800 færre arbeidsledige den siste måneden, ifølge nye tall fra Aetat. Samtidig som det er færre arbeidsledige, er det en liten økning i tallet på utlyste stillinger. Dette forsterker bildet av et arbeidsmarked i bedring, sier arbeidsdirektør Inger-Johanne Stokke. Nedgangen i arbeidsledigheten har vært sterkest innenfor ingeniøryrket og innenfor kontorarbeid